Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla

Skapad 2019-10-29 16:13 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 -att barnen ska våga säga vad de tycker

-att barnen ska känna sig hörda och sedda

-att uppmuntra barnen även när de känns svårt

-att barnen ska förstå varandras gränser

Aktivitet:

 -vi delar upp barnen i mindre åldersanpassade grupper

-integritetsveckor ”sången stopp min kropp”,skapar Stopphänder, läser böcker och pratar känslor, avslutar med vernissage för föräldrarna.

- skapande höst-tema, decemberpyssel, lucia

-ordet Stopp är något vi lär barnen, att när något inte känns rätt eller bra markerar man med handen framför sig och säger STOPP så på så vis får barnen lära sig innebörden av ordet Stopp

 

 

 

När? Var? Hur? Varför?

-dagligen arbetar vi med barnens självkänsla, vi har specifika tidpunkter när vi har tex. skapande, undervisning 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: