👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk, varianter av svenskan och nordiska språk.

Skapad 2019-10-29 18:30 i Långhundra skola Knivsta
Vi ser på filmer, diskuterar, lyssnar och läser om de svenska minoritetsspråken, våra dialekter samt grannspråkens likheter och skillnader.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Under några veckor kommer vi att bekanta oss med våra svenska minoritetsspråk. Vi kommer också att titta på och jämföra våra grannspråk med svenskan samt undersöka språkliga varianter i svenskan.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i svenska ska bidra till att du får möta och bekanta dig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Du ska få fördjupa dig i både språkbruk i Sverige och Norden, se skillnader och likheter, samt få lära dig några kännetecknande ord och begrepp. Undervisningen ska skapa en förståelse kring den nordiska språkgemenskapen, samt uppmärksamma minoritetsspråken i ditt egna land.

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att bekanta oss med våra svenska minoritetsspråk. Vi kommer också att titta på våra grannspråk och jämföra likheter och skillnader mellan våra språk.

 

Du ska kunna:

- ge exempel på nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch)

- föra enkla resonemang om språkliga varianter i svenskan (dialekter)

- ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk (t.ex. norska och danska)

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- ge exempel på nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch)

- föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter)

- ge exempel på tydligt framträdande likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk (t.ex. norska och danska)

 

Undervisning:

Under lektionerna kommer vi bland annat att:

- Se filmer om språk och dialekter samt diskutera dem.

- Lära oss om de nationella minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch).

- Lyssna på och jämföra olika dialekter i Sverige.

- Titta på likheter och skillnader i ord och uttryck i svenska jämfört med våra grannländer (Norge, Danmark).

- Läsa, lyssna på och översätta texter på danska och norska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska - minoritetsspråk, varianter inom svenskan och nordiska språk

E
C
A
Minoritetsspråk och nordiska språk
 • Sv  E 6
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Samtala
Jämföra och ge exempel på likheter och skillnader mellan svenska, norska och danska.
 • Sv  E 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.