Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 5 VT2021

Skapad 2019-10-30 06:28 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola F – 9 Slöjd
Den här terminen kommer vi att arbeta med de vanligaste och enklaste handverktygen och olika tillverkningstekniker. Samt arbeta med enklare maskinkännedom. Vi kommer att fokusera mycket på noggrannhet, tålamod, initiativförmåga och hjälpsamhet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet för åk 5 är att alla skall

 

Bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden

Prova på att slöjda med redskap, verktyg, material, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål

Träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt

Kunna följa enkla instruktioner

Arbeta hållbart med miljöfokus

Arbeta med noggrannhet och tålamod

Vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden

 

 

Så här ska vi arbeta

Vi har gemensamma genomgångar av planering.

Vi har gemensamma genomgångar av olika basfärdigheter.

Vi kommer att reflektera över det färdiga arbetet både muntligt och skriftligt.

 

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

• planera och genomföra arbetet

• hantera redskap och tekniker

• lösa problem och ta initiativ i arbetet

 

• värdera och dokumentera ditt arbetssätt och resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: