Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik Förskoleklass

Skapad 2019-10-30 08:38 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola F
Vi arbetar tematiskt med områdena Årstiderna, Sopsortering och återvinning samt enkel Vardagsteknik.

Innehåll

 • Du respekterar vår natur genom att vara försiktig och inte skräpa ner
 • Du kan sortera några vanliga hushållssopor och förklara varför man sorterar
 • Du kan berätta vilka material olika föremål är tillverkade av
 • Du har kunskap om ett fåtal träd, växter och svampar
 • Du har kunskap om Sveriges vanligaste tamdjur och även några vilda djur
 • Du känner till årstiderna och hur naturen förändras under dess skiften
 • Du kan använda dig av enkla tekniska lösningar 
 • Du kan bygga med olika material

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U103787-03

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U103787-04

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U103787-01

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=23&sort=SORT_REL&search=barr%20och%20pinne

https://www.mittavtryck.se/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: