Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2019-10-30 09:52 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Geografi
Var bor de flesta människor på jordklotet? Hur är klimatet och levnadsvillkoren i jordens olika naturtyper? Har vi rättvisa förutsättningar till ett bra liv över hela jorden? Dessa är några frågor vi kommer besvara under de kommande veckorna. Vi kommer även arbeta med olika kartor och namngeografi för att få mer kunskaper om Europas viktigaste och största länder, städer, sjöar etc.

Innehåll

Det här kommer vi arbeta med i undervisningen

1) Kartor och namngeografi (Europa). Det är bra att kunna peka ut Europas stora länder, städer, bergskedjor, sjöar etc på kartor. 

2) Befolkning och klimat.

3) Rika och fattiga i världen.

Undervisningen kommer bestå av

 • genomgångar
 • enskilt arbete
 • filmer
 • övningsprogram (Seterra)

Vad du ska kunna efter avslutat arbetsområde

Kartor och namngeografi

 • använda kartbokens innehållsförteckning och register 
 • använda och tolka olika typer av kartor
 • Europas länder, huvudstäder, berg, öar (ett urval, se separat stencil)

Befolkning och klimat

 • befolkningsutveckling i världen
 • befolkningsfördelning i världen
 • jordens klimatzoner och naturtyper

Rika och fattiga i världen

 • kunna resonera om hur fattigdom och ohälsa hänger ihop
 • kunna jämföra olika länders förutsättningar här på jorden

Hur du ska få visa dina kunskaper

 • digitalt redovisa dina kunskaper om Europas namngeografi (görs under lektioner v.45) 
 • prov om befolkning och klimat samt rika och fattiga i världen (v.49)
 • ett skriftligt arbete där du jämför två länder (lämnas in nästa termin, efter jul)

Veckoplanering

v.45 Kartbok, namngeografi Europa

v.46 Namngeografi Europa/Klimatzoner

v.47-48 Befolkning i världen

v.49 Repetition och prov

v.50-51 Jämförande uppgift av två länder 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: