Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Språk 19/20 Solen

Skapad 2019-10-30 09:53 i Herrängs förskola Norrtälje
Förskola
Mål från Lpfö 18: - ett nyanserat talspråk, ordförråd samt förmåga att leka med ord. - svenskt teckenspråk om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk. Syfte: Vi kommer att använda oss utav teckenstöd då barnen har svårt att kommunicera med varandra och oss pedagoger, därför har vi som mål att använda mer teckenstöd. Vårat mål är ju också att barnen ska kunna kommunicera med varandra och få ett bra ordförråd.

Innehåll

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?Vad behöver utvecklas?

 Då barnen redan visar stort intresse för sagor, sång, ramsor och musik så har vi valt att jobba mer med teckenkommunikation och kroppsspråket för att lättare kunna kommunicera.

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

 Vi vill att dom genom teckenstödet ska kunna visa vad de vill och kanske i bästa fall fått ett litet ordförråd.

 

Hur gör vi?  Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

 Vi pratar mycket med barnen, läser mycket sagor, vi använder oss utav rim och ramsor, sånger på samlingarna, musik på gympan, kroppsspråket, vi kommer att använda lättare teckenkommunikation och ha veckans tecken. Vi har även våra babblare som är med Diddi=Språket.

 

Lärmiljöer/material?

vi kommer att använda oss utav sångkort på samlingarna, och sätta upp material i våran miljö så att de finns runt oss.

Vi har även våra babblare som kommer att vara med oss, och under språket har vi mycket kontakt med Diddi.

 

 

(Utvärdering: (skrivs i rutan för reflektion och analys ).Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

 

(Hur blev det? (Skrivs i rutan för reflektion och analys).  Utvärdering, reflektion och analys . Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: