Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärderings- och analysmall Havsörnen

Skapad 2019-10-30 10:28 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Utvärderings- och analysmall för vecka 4.

Innehåll

Utvärderings- och analysmall

 

Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

 Det vi planerade att genomföra när projektplanen utformades var bland annat att i temaarbetets olika projekt ta vara på barnens kunskaper om bland annat likheter, olikheter och variationer i djurliv, miljö och kultur i världsdelen Afrika samt att vid undervisningstillfällena tillsammans utforska vidare. Det har vi också gjort. Med exempelvis djuren elefant och noshörning har vi reflekterat över att djurens färg (grå) är lika och att båda har svans men elefanten har snabel och det har inte noshörningen. Barnen och pedagogerna hittade flera exempel. Variationer av betar och horn diskuterades ivrigt på en gemensam samling.

Vi har även pratat om olika frukter tex Ananas och hur dessa växer. Vi har tittat på hur många olika sorters bananer det finns: långa, korta, böjda, gula, gröna, kokbananer, matbananer med flera.

Vi har läst böcker, tittat på film, samtalat, skapat och på olika sätt och strävat efter att skapa utrymme för utforskande och undervisning med hjälp av olika pedagogiska material samt digitala verktyg. Det har vi gjort både i de åldersindelade tvärgrupperna och dagligen på hemvisterna.

I projektplanen framgår det också att vi ska lyfta fram begreppet hållbar utveckling. På Havsörnen fick Dyngbaggen vara vår guid när det kom att handla om kretslopp och om hur dyngbaggarna tar hand om stora högar av elefantbajs.

Har vi nått målen?
Vad kan vi se för resultat?

Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

 Målet: ”Att öka barnens kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer för att bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar ur både socio-ekonomiska samt ur miljöperspektivet.” är ännu inte uppnått, arbetet är påbörjat men processen behöver mer tid och fördjupning. 

Många begrepp behöver också redas ut så att barnens möjlighet att ta till sig undervisningen ökar. Exempelvis begreppet ”hållbar utveckling” bör belysas ur fler synvinklar än källsortering.

De resultat vi kan se handlar främst om att enskilda barn och grupper av barn på eget initiativ reflekterar över, tar initiativ till och framför önskemål relaterade till temaarbetets olika projekt.

 

Även föräldrarna berättar om hur barnen hemma tar upp det dom varit delaktiga i på förskolan. Lekar och samspelssituationer visar också att hela barngruppen påverkas av de gemensamma fokus vi har på Afrika.

 

Det är svårt att tydligt se och veta när ett mål uppnått i arbetet med barnen. Men när barnen överraskar oss med att dela med sig av sina nya erfarenheter och upptäckter efter de olika projekten, lekarna och undervisningsstunderna då tror vi oss kunna fastställa att de målstyrda processerna gett resultat

 

 

Havsörnens samtliga pedagogers uppfattning är att i samtalen och reflektionerna tillsammans med barnen framgår det att dom utifrån sin förmåga har bildat sig en uppfattning om temats innehåll.

 

Bilder från förskolans vardag, exempel på kommentarer och funderingar som barnen delat med sig av och nedtecknat av pedagogerna, samt pedagogernas beskrivningar av de olika processerna. Exempel på dokumentation finns utlagda på Unikums lärlogg både i bilder och text.

 

Hur har barnens delaktighet sett ut?

 Barnens delaktighet har grundats i deras nyfikenhet och egna vilja till engagemang samt i pedagogernas medvetna strävan efter att skapa utrymme för barnens inflytande och delaktighet i den dagliga utbildningen.

Hur går vi vidare?

 I nästa steg bygger vi vidare och fördjupar oss tillsammans med barnen utifrån de uppställda målen. Undervisningen sker även i fortsättningen genom målstyrda processer och genom gemensamt utforskande. Vi måste också ställa oss frågan om vi är färdiga med Afrika eller om vi ska stanna där ett tag till innan vi reser vidare till en ny världsdel.

Utvärderingen genomförd av:

Förskollärare, barnskötare och barn på Havsörnen.

 

Barnens utvärdering

 

Vad har vi jobbat med för tema dom senaste veckorna!?

-Afrika!

 

Vad har vi gjort när vi haft Afrika som tema!?

-tagit ett lejon, en zebra, en giraff och en leopard.

-dom djuren finns i Afrika

-det finns gnuer, hyenor och krokodiler med i Afrika.

-noshörning 

-elefant

-jag har ritat djur och jorden

-Vi sjöng om Elle elefant och om lejonet mitt i djungeln på samlingen en gång.

 

Har ni lärt er något om Afrika!?

-ja

-elefanten har snabel och betar

-det har inte noshörningen 

-dyngbaggen, den gillar bajs

-det är en slags skalbagge

-den lägger ägg i bajset

-den rullar bajset, bajsbollar

 

Vi har också läst boken om dom fula fem, kommer ni ihåg det!?

-ja 

-det är 5 djur 

-dom blev fina fem sen

-där fanns en liten dyngbagge med

 

Några tankar kring likheter och olikheter mellan Sverige och Afrika!.

-banan

-vi har bananer och dom har bananer

-det finns kokbananer, dom kokar man.

-vi kokar inte banan hemma

-det finns ananas i Afrika

-ananas växer på buskar

-vi fick ananas här när det var lunch.

 

Har det varit roligt att jobba med Afrika!?

Alla barnen räcker upp handen.

Tycker någon att det har varit tråkigt att jobba med Afrika?!

Ingen räcker upp handen.

 

Skulle ni vilja lära er mer om Afrika!?

-Jaaaa!!!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: