Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan Bild år 3

Skapad 2019-10-30 10:40 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 Bild
Du ska utveckla kunskaper om hur man skapar och presenterar egna bilder med olika metoder och material och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla kunskaper om hur man skapar och presenterar egna bilder med olika metoder och material och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Procedur-

förmågan

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Jag kan  skapa olika bilder utifrån olika instruktioner.

 

Procedur-

förmågan

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Jag kan skapa bilder som visar vad jag lärt mig, vad jag tycker eller vad jag upplevt.

 

Procedur-

förmågan

Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.

Jag kan blanda och måla med vattenfärg.

 

Procedur-

förmågan

Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.

Jag kan fylla i konturer.

 

Procedur-

förmågan

Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.

Jag kan skapa en siluett.

 

Procedur-

förmågan

Eleven kan kombinera några olika bildelement.

Jag kan använda olika material i min bilduppgift.

 

Kommunikativ

förmågan

Eleven kan presentera sina bild utifrån syfte och sammanhang.

Jag kan  berätta om mina bilder för mina kamrater. 

 

Metakognitiv

förmåga

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.

Jag kan utvärdera mitt arbete och se vad som gick bra, vad som var svårt och vad jag ska utveckla.

 

 
Matriser

Bl
Öllsjöskolan Bild år 3

Rubrik 1

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3   Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3   Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3   Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3   Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3   Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3   Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3   Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3   Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Prcedurförmåga
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag behöver träna på att skapa olika bilder utifrån olika instruktioner.
Jag har godtagbara kunskaper och kan skapa olika bilder utifrån olika instruktioner.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan skapa olika bilder utifrån olika instruktioner.
Procedurfömåga
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag behöver träna på att skapa bilder som visar vad jag lärt mig, vad jag tycker eller vad jag upplevt.
Jag har godtagbara kunskaper och kan skapa bilder som visar vad jag lärt mig, vad jag tycker eller vad jag upplevt.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan skapa bilder som visar vad jag lärt mig, vad jag tycker eller vad jag upplevt.
Ny aspekt
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag behöver träna på att blanda och måla med vattenfärg, fylla i konturer, skapa en siluett och använda olika material i min bilduppgift.
Jag har godtagbara kunskaper i att blanda och måla med vattenfärg, fylla i konturer, skapa en siluett och använda olika material i min bilduppgift.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att blanda och måla med vattenfärg, fylla i konturer, skapa en siluett och använda olika material i min bilduppgift.
Kommunikativ förmåga
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag behöver träna på att berätta om mina bilder för mina kamrater.
Jag har godtagbara kunskaper och kan berätta om mina bilder för mina kamrater.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan berätta om mina bilder för mina kamrater.
Metakognitiv förmåga
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Jag behöver träna på att utvärdera mitt arbete och se vad som gick bra, vad som var svårt och vad jag ska utveckla.
Jag har godtagbara kunskaper i att utvärdera mitt arbete och se vad som gick bra, vad som var svårt och vad jag ska utveckla.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att utvärdera mitt arbete och se vad som gick bra, vad som var svårt och vad jag ska utveckla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: