Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteperiod ht -19, åk 4-6

Skapad 2019-10-30 11:52 i Lommarskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under utevistelsen kommer vi att genomföra olika aktiviteter med hjälp av en karta. Du ska få lära dig hur du en karta är uppbyggd, hur du kan använda den och hur du hittar kontroller. Du ska få utveckla din förmåga att förstå innebörden av olika symboler och hur de används.

Innehåll

Orientering, vad menas med det?

 Hur är en karta uppbyggd? Finns det olika kartor?

Varför finns det karttecken? Vad betyder de olika färgerna?

Du ska få träna på att passa kartan och kunna visa hur man gör.

Vad kan du använda skalan till?

Du kommer att få öva i skolans närmiljö med hjälp av olika kartor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Uteperiod ht -19, åk 4-6

E
Du kan till viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
C
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
A
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av katror.
Orientering
Du kan med viss säkerhet passa kartan och kan behöva hjälp för att korrigera.
Du kan med relativt god säkerhet passa kartan efter var du befinner dig. Du ställer stödfrågor för att klara uppgiften.
Du visar god säkerhet att passa kartan efter var du befinner dig och klarar uppgiften på egen hand.
Du visar grundläggande kunskaper om kartans symboler och uppbyggnad.
Du visar relativt goda kunskaper om kartans symboler och uppbyggnad.
Du visar goda kunskaper om kartans symboler och uppbyggnad.
Du kan nämna ett karttecken, symbol eller färg.
Du kan nämna ett par karttecken, symboler och/eller ett par färger.
Du kan med säkerhet nämna flera karttecken, symboler och färger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: