Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mofflor och människor

Skapad 2019-10-30 12:28 i Knappekullaskolan Lerum
En storyline om hållbar konsumtion.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Det dyker upp ett brev till barnen från några som kallar sig mofflor, som bor i en skogsdunge i närheten. De är arga och besvikna, eftersom människor har dumpat sina saker där de bor. De får inte längre plats och på olika sätt stör sakerna mofflornas vardag. Eleverna uppmanas att hjälpa mofflorna!

Innehåll

Konkreta mål:

 • Att känna igen och kunna sortera olika material och veta vilka som är återvinningsbara.
 • Veta vad hållbar konsumtion är och hur det påverkar vår miljö.
 • Kunna göra en beskrivande text.

 

Undervisningens innehåll, hur?

Vi startar temat med att klassen får ett brev från mofflorna som fått massa skräp i sin dunge. Vi pratar om hur det ska källsorteras och om och hur det skulle kunna återanvändas. Eleverna samtalar om hur mofflornas dunge kan se ut och bygger upp den. Vi bygger egna mofflor utifrån skisser. Efter några arbetspass får barnen reflektera över dagens arbete i sin skrivbok. Eleverna skriver  beskrivningar och vi samtalar om hur en beskrivning kan vara. Vi skriver även berättelser om mofflor och samtalar då om hur en berättelse är uppbyggd med början, mitten: problem och lösning samt slut. Under temats gång samtalar vi om begreppet hållbar konsumtion på olika vis. 

 

Bedömning:

  • Elevernas texter, beskrivningar och sagor.
  • Samtal och diskussioner under temats gång.
  • Deltest på olika områden.
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: