Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, årskurs 4-6

Skapad 2019-10-30 13:52 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Lektionerna under läsåret kommer innehålla olika fysiska aktiviteter - lekar, spel och idrotter, dans och rörelse, orientering och friluftsliv. De inleds med genomgångar och samtal, där vi pratar om hur vi förebygger risker, vikten av uppvärmning och pratar om goda levnadsvanor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Undervisningens upplägg

Aktiviteter anpassade efter elevens utvecklingsnivå utifrån ämnets centrala innehåll. Eleverna kommer att planera och genomföra en uppvärmning alternativt en lektion för sina klasskamrater, för att sedan utvärdera hur det gick. 

Mål som ligger till grund för kunskapsbedömning

Målet är att eleven ska delta aktivt och utföra övningarna efter bästa förmåga. Åk 4-6 jobbar mot kunskapskraven i åk 6. Fokus i undervisningen är elevens förmåga till aktivt deltagande och att eleven använder ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagande i olika fysiska aktiviteter.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, årskurs 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lekar och idrotter
Du kan med stöd av vuxen delta och samarbeta i enkla lekar och idrotter.
Du är är med och deltar samt samarbetar till viss del med andra i enkla lekar och idrotter.
Du är aktiv och förstår regler i lekar samt idrotter och samarbetar relativt väl tillsammans med andra elever.
Du är aktiv och följer regler i lekar samt idrotter och samarbetar väl tillsammans med andra elever.
Motorisk träning
Du kan med stöd av vuxen klättra, åla, hoppa, hänga, springa, gå, rulla, krypa och gå balans samt kasta och fånga.
Du genomför till viss del övningar som klättra, åla, hoppa, hänga, springa, gå, rulla, krypa och gå balans samt kasta och fånga.
Du genomför relativt väl övningar som klättra, åla, hoppa, hänga, springa, gå, rulla, krypa och gå balans samt att kasta och fånga.
Du kan på ett väl anpassat sätt ta dig fram i olika redskapsbanor där du behöver de olika motoriska grundformerna, samt kasta och fånga i olika sammanhang.
Takt och rytm
Du behöver stöd av vuxen för att kunna följa musiken och anpassa dina rörelser i t ex Huvud, axlar, knä och tå.
Du klarar av att följa musiken och anpassa dina rörelser till viss del till den.
Du klarar av att följa musikens takt och rytm och anpassa dina rörelser relativt väl i olika danser.
Du klarar av att följa musikens takt och rytm och anpassa dina rörelser väl i olika danser och rörelsemönster.
Simning
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du kan simma 200 meter, 150 meter bröstsim och 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter, 150 meter bröstsim och 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter, 150 meter bröstsim och 50 meter i ryggläge.
Friluftsliv
Du behöver stöd av vuxen för att klara av nya miljöer och göra aktiviteter utomhus. Du har tillsammans med vuxen pratat om allemansrätten.
Du klarar av att göra aktiviteter inom bestämt område utomhus. Du vet vad allemansrätten är och vad den står för.
Du klarar av att göra olika aktiviteter och kan anpassa dig till olika miljöer. Du vet vad allemansrätten är och vad den står för samt att du kan nämna några av dess regler.
Du klarar av att göra olika aktiviteter, oavsett vilken utemiljö du befinner dig i, på ett bra och genomtänkt sätt. Du vet vad allemansrätten är och vad den står för och följer dess regler.
Orientering
Du kan med stöd veta hur du ska hålla kartan och följa den.
Du kan i känd miljö inomhus och utomhus hålla kartan på rätt håll och oftast följa den.
Du kan i känd miljö inomhus och utomhus hålla kartan på rätt håll och följa den. Du kan förstå några av kartans tecken.
Du kan i känd miljö inomhus och utomhus hålla kartan på rätt håll, följa den och kan förstå enkla tecken. Du kan även visa klasskamrater var de befinner sig på kartan.
Idrott påverkar hälsan
Du kan med stöd prata om vad som är jobbigt och du vet att det är bra att röra på sig.
Du kan prata om att det är bra och nyttigt att röra på sig och du kan till viss del ge förslag på vad du tränar och hur det påverkar din kropp.
Du förstår att idrott och rörelse är viktigt, du kan relativt väl ge olika förslag på vad du kan träna och hur det påverkar din kropp och ditt mående.
Du vet att idrott och rörelse är viktigt, du kan på ett välutvecklat sätt föra fram olika förslag på vad du tränar och att träning kan påverka din kropp och hälsa på olika sätt.
Förebygga skador
Du kan med stöd berätta att vi har uppvärmning.
Du vet att du behöver uppvärmning och medverkar i den. Du kan ge förslag på vad du kan göra för att undvika skador.
Du vet att uppvärmningen är viktig och medverkar i den. Du kan ge olika förslag på vad du kan göra för att undvika skador.
Du vet att uppvärmningen är viktig – medverkar i den, och förstår varför vi har uppvärmning. Du kan ge flera olika förslag på vad du kan göra för att undvika skador.
Nödsituationer vid vatten
Du har ännu inte grundläggande kunskaper inom området.
Du har kunskap om hur du ska agera vid olika nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du har kunskap om hur du ska agera vid olika nödsituationer vid vatten under olika årstider. Du kan på ett relativt säkert sätt beskriva samband mellan handling och konsekvens.
Du har kunskap om hur du ska agera vid olika nödsituationer vid vatten under olika årstider. Du kan på ett säkert sätt beskriva samband mellan handling och konsekvens, samt visa exempel på agerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: