Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi 9B ht19

Skapad 2019-10-30 13:56 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Samhällskunskap
I det här avsnittet ska vi läsa om samhällets ekonomi. Det handlar såklart om pengar. Vi kommer t.ex. att läsa om hur företag, banker, staten (=det offentliga) och privatpersoner (vi) använder sina pengar, varför ett par jeans kostar x antal kronor, varför ekonomin går “upp och ner” och vad välfärd är.

Innehåll

 

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Hur hushållens, företagens, och det offentligas ekonomi hänger samman.
 • Hur samhällets resurser ska fördelas.
 • Hur Sveriges ekonomi påverkas av resten av världen.
 • Hur människors ekonomiska makt hänger ihop med t.ex. kön, utbildning, etnicitiet eller bostadsområde.

 

När vi är klara kommer du att:

 • ha kunskaper om de samhällsekonomiska strukturerna,
 • kunna undersöka och beskriva samband om hur de ekonomiska strukturerna är uppbyggda och fungerar,
 • kunna kan använda ekonomiska begrepp när du beskriver hur de ekonomiska strukturerna är uppbyggda,
 • kunna kan resonera om hur individer och samhällen påverkar varandra,
 • uttrycka ståndpunkter i olika samhällsfrågor.

 

Det här visar du genom att:

 • förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet (vilka delar ingår, vad gör de och hur påverkas de när ekonomin går dåligt)
 • känna till några ekonomiska system och hur de kan påverka individerna i samhället
 • känna till hur människors ekonomiska makt beror på t.ex. kön, utbildning, etnicitet eller bostadsområde.
 • kunna förklara hur Sveriges ekonomi påverkas av andra länder
 • känna till, förklara och använda begrepp som hänger ihop med samhällsekonomin

 

Undervisningen

Vi kommer att använda gemensamma genomgångar, övningar i grupp och enskilt. Vi kommer att titta på filmklipp och diskutera i grupp.

 

Bedömning

 • Delta i diskussioner
 • Prov
 • Inlämningsuppgift insändare

Uppgifter

 • Prov samhällsekonomi

 • Inlämningsuppgift

Matriser

Sh SvA
Samhällsekonomi ht17

Samhällskunskap

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Du visar inte att du har grundläggande kunskaper om ekonomi.
Du har grundläggande kunskaper om ekonomi.
Du har goda kunskaper om ekonomi.
Du har mycket goda kunskaper om ekonomi.
Undersöka samband mellan samhällsstrukturer
Du visar inte att du kan beskriva enkla samband inom det ekonomiska kretsloppet: t.ex. du förklarar inte vad du menar.
Du beskriver enkla samband inom det ekonomiska kretsloppet. Exempel: Du förklarar vad du menar men du lämnar åt den som läser att dra slutsatser om förklaringen. ”Om skatten sänks får folk mer pengar att handla för, det är bra."
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom det ekonomiska kretsloppet. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du kan ange mer än en orsak till en händelse. ”Lägre skatt betyder att stat och kommun får in mindre inkomster och måste dra ner på utgifterna och det kan drabba t ex skolan. Samtidigt får människorna mer pengar kvar och det är bra."
Du kan beskriva komplexa samband inom det ekonomiska kretsloppet. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Ibland vill de styrande stimulera ekonomin och då kan man använda sig av skattesänkningar eller bidrag av olika slag. Det kan få till följd att ... men också att...”
Använda begrepp
Du visar inte att du kan använda eller förstår begrepp
Du kan förklara och använda några ekonomiska begrepp och modeller på ett sätt som visar att du förstår vad de betyder.
Du kan förklara och använda flera ekonomiska begrepp och modeller på rätt sätt i rätt sammanhang.
Du kan använda och förklara de flesta ekonomiska begrepp och modeller på rätt sätt i rätt sammanhang.
Påverka och påverkas
Du visar inte att du kan resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra med exempel eller genom att använda begrepp.
Du kan föra enkla resonemang om hur samhälle, ekonomi och individ påverkar varandra (se exempel ovan).
Du kan föra relativ väl utvecklade resonemang om hur samhälle, ekonomi och individ påverkar varandra (se exempel ovan).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur samhälle, ekonomi och individ påverkar varandra (se exempel ovan).
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du ger inget argument för din ståndpunkt .
Du kan ge något argument för din ståndpunkt.
Du kan argumentera i flera flera led och något perspektiv för din ståndpunkt.
Du kan argumentera i flera led och flera perspektiv för din ståndpunkt.

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Skriva texter
Din text följer inte normerna för en insändare och/eller än inte begriplig.
Du skriver en begriplig insändare med enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver en insändare med enkel textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver en begriplig insändare med enkel textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Frågor, åsikter & argument
Du kan inte uttrycka en åsikt och/eller inte argumentera för din åsikt.
Du kan uttrycka åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du kan uttrycka åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du kan uttrycka åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: