Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-10-30 15:12 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Teknik
Teknik finns runt omkring oss, vi ska fortsätta titta på hur tekniken genomsyrar vår vardag. Känner du till mekanikens gyllene regel?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du ska lära dig mer om några tekniska lösningar i din närhet och i övriga samhället. 

Du kommer också att få en fördjupad kunskap om t ex de fem mäktiga, hur de har förändrat samhället och kan fortsätta utveckla samhället. 

Du kommer att få lära dig använda tekniska ord och begrepp som hör till ämnet. 

 

2. Undervisningens innehåll 

Du ska: 

 • Läsa  t ex NO- böcker, ILT och NE (digitala). 
 • Se på faktafilmer, tex om de mäktiga fem 
 • Skriva, rita och förklara
 • Samtala, resonera och reflektera samt lyssna
 • Arbeta praktiskt  
 • Arbeta enskilt, mindre och i större grupp

3. Bedömningsuppgifter

Du ska kunna: 

 • benämna vilka de mäktiga fem är (kilen, hävstång, skruven, hjulet och lutande planet), 
 • beskriva de mäktiga fem,
 • jämföra de mäktiga fem t ex jämföra för- och nackdelar med nyttan av dessa fem,
 • ge exempel på de mäktiga fem i vardagen (t ex hjulet- rockring eller lutande bänken på idrotten),
 • ge exempel på historisk utveckling från då till framtid 
 • förklara mekanikens gyllene regel (Det man vinner i kraft förlorar man i väg). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: