Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik + ljus vt20 - åk 9

Skapad 2019-10-30 15:24 i Forssaklackskolan Borlänge
Kärnfysik
Grundskola 9 Fysik
Vad är strålning? Är den farlig eller kan den användas till något bra? Hur kan man tidsbestämma arkeologiska fynd? Är kärnkraft bra eller dåligt? Dessa och många andra frågor kommer att behandlas inom atom- och kärnfysiken.

Innehåll

Bildspel: Kärnfysik

Häfte: Puls fysik fokus

(Du behöver OneDriveappen för att öppna på ex mobilen)

Inspirationsartiklar: (från Natura ”Vi i universum” (Liber))

En kluven energiform

Strålande kärnor

Del 1 - Fission och kärnkraft

- fission/fusion

https://app.studi.se/l/fission-och-fusion

- Kedjereaktion

- Kärnreaktorn och kärnkraft

https://app.studi.se/l/kaernreaktorn

https://app.studi.se/l/kaernkraft-idag-och-i-framtiden

 

Del 2 - Strålning

- Radioaktivitet, joniserande strålning

- Alfa-, beta- och gammastrålning

- Röntgenstrålning

https://app.studi.se/l/joniserande-straalning

https://app.studi.se/l/joniserande-straalning-exempel

 

SLI-film om strålning: Radioaktivitet och strålning

 

 

Del 3 - Atomen (repetition)

- Atomens uppbyggnad

- Atomnummer, masstal

- Isotoper

https://app.studi.se/l/atomnummer-masstal-och-isotoper

 

Del 4 - Sönderfall och halveringstid

- Stabila och instabila atomkärnor

- Halveringstid

- Kol-14 metoden

 https://app.studi.se/l/kaernfysik-och-radioaktivitet

 

 

 

Del 5 - synligt ljus (frekvens, våglängd, energiinnehåll)

https://app.studi.se/l/ljus-och-skugga

https://app.studi.se/l/faerger

https://app.studi.se/l/hur-vi-uppfattar-faerger

https://app.studi.se/l/det-elektromagnetiska-spektrumet

 

https://app.studi.se/l/radioaktivitet-paa-gott-och-ont 

 

Del 6 - Kunskap om kärnenergi: för- eller nackdel?

Bedömning: Diskussion/argumentation 

 

 

Förkunskaper:

 • Atomens byggnad

 • Atomens delar och dess laddning

 • Elektronskal

 • Olika energiformer

 • Energiprincipen

 • Energiomvandlingar

 

Mål:

 • Hur en atom är byggd
 • Vilken laddning de olika delarna i atomen har
 • Olika typer av elektromagnetisk strålning
 • Skillnader och likheter mellan de olika typerna av elektromagnetisk strålning
 • Vad de olika typerna av elektromagnetiska strålning förekommer eller kan användas till
 • Hur den elektromagnetiska strålningens frekvens är kopplad till dess energiinnehåll
 • Var förekommer det radioaktivitet, olika källor
 • Hur människan påverkas av radioaktiv strålning.
 • Vad är kol-14 metoden
 • Hur funderar kol-14 metoden
 • Hur fungerar ett kärnkraftverk
 • Fördelar och nackdelar med kunskaper om kärnenergi
 • Fördelar och nackdelar med olika typer av energiproduktion

 

 

 

  

Länkar:

Powerpoint: https://borlange-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/matilda_lundell_borlange_se/Ea4TYHukpjJDkndbOb0TCfoB-4zLkEMoacWsYMax-cZPFQ?e=XGgvE4

 


https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/alpha-decay

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/beta-decay

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/nuclear-fission

Matriser

Fy
Kärnfysik

Diskussion och information

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Samtal och diskussioner
Värderingar och formulerade ställningstagande
bristande motiveringar
enkla motiveringar
utvecklade motiveringar
välutvecklade motiveringar
Frågor och åsikter
Framför frågor och bemöter åsikter och argument
för inte diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt till viss del
för diskussionerna framåt
breddar och fördjupar diskussioerna
Naturvetenskaplig informationskällor
Resonerar kring källornas trovärdighet och relevans
På ett bristfälligt sätt om trovärdighet och relevans
På ett enkelt sätt om trovärdighet och till viss del om dess relevans
På ett utvecklat sätt om trovärdighet och relativt väl om dess relevans
På ett välutvecklat sätt om trovärdighet och väl om dess relevans
Informationens användning
Informationens användning i diskussioner, i texter och till framföranden är
bristfälliga
enkla
utvecklade
välutvecklade

Laborationer och undersökningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Säkerhet
Användningen av utrustning är
bristfälligt fungerande
i huvudsak fungerande
ändamålsenlig
ändamålsenlig och effektiv
Koppling till teorier
Kopplingen till fysikaliska modeller och teorier
är bristfälliga
sker till viss del
är relativ god
är god
Förbättringar
Resonerar hur undersökningen kan förbättras
bristfällig
bidrar till att ge förslag
ger förslag
i relation till felkällor
Dokumentation
Dokumentationen av undersökningen är
bristfälliga
enkla
utvecklade
välutvecklade

Kunskaper, resonemang och samband

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Energi och materia
Kunskapen om energi och materia och användningen av fysikens begrepp, modeller och teorier är
bristfälliga
grundläggande och viss användning
goda och relativt väl
mycket goda och generell
Företeelser i vardagslivet
Resonemang om företeelser i vardagslivet med fysikaliska samband är
bristfällig
enkla
goda
mycket goda med generella drag
Strålning och partiklar
Använder fysikaliska modeller om partiklar och strålning
bristfällig
beskriver och ger exempel
förklarar och visar på samband
förklarar och generaliserar
Människa, tekník och miljö
Resonemang hur människa och teknik påverkar miljön samt bidrag till en mer hållbar utveckling
bristfällig
visar på
visar på fördelar och begränsningar
visar på olika perspektiv på fördelar och begränsningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: