Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 Ht 19

Skapad 2019-10-30 15:57 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar vidare med språkets grunder. Vi arbetar med boken Colores 7. Här arbetar vi med läsning, hörövningar och skrivning.

Innehåll

 

Innehåll

 

Vi jobbar under terminen med att lära oss

 • Hälsningsfraser
 • Vi lär oss om länder där man talar spanska
 • Ord för famlj, djur, colores, siffror (0-100), klockan, veckodagar, månader
 • Om skolan i spanstalande länder
 • Att berätta om sig själv och någon annan. Vad man tycker om att göra
 • Årstider, väder
 • Om boende, berätta om var och hur man bor
 • Om mat, dryck, beställa och om matkultur
 • Grammatik: Ordklaser. bestämd och obestämd artiklar, singular och plural och verb

 

Genomförande

 • Genomgångar
 • Vi lär oss ord för översättning av dialoger och texter
 • Vi arbetar i boken med skrivövningar och hörövningar
 • Digitala hjälpmedel ex. webbövningar, Kahoot
 • Interaktion skriftligt och muntlig
 • Hemläxor
 • Didaktiska spel, språklekar

 

Bedömning 

 • Aktiv deltagande under lektionerna
 • Arbetar med övningar i boken
 • Läxförhör och prov
 • Kontinuerligt bedömning under lektionerna

 

Syftet

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: