Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbiten

Skapad 2019-10-31 08:50 i Förslövs skola F-9 Båstad
Språkbiten
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Språkbiten -tvåstaviga och enstaviga ord

Innehåll

Konkretisering av mål:

Vi tränar på att höra, skriva och läsa stavelser för att få en intuitiv förståelse för språkets minsta beståndsdelar, ljud, bokstäver och stavelser.

Vi tränar på att forma bokstäverna på rätt sätt för att på sikt få ett bra flöde i det motoriska skrivandet och en jämn och läslig handstil.

Vi tränar också ordförståelse genom att prata om vad orden betyder, motsatsord och synonymer samt sätta in orden i meningar.

 

Undervisning:

Vi arbetar strukturerat med materialet Språkbiten genom att tillsammans skriva och läsa tvåstaviga och enstaviga ord där vi arbetar med en vokal i taget.

 Vi arbetar med stavelsespel samt bildstöd för att få en djupare förståelse vad orden betyder och hur de kan användas.

 

Bedömning

 Du ska med hjälp av bildstöd kunna skriva orden för hand samt kunna svara på frågor och samtala kring ordens betydelse. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: