Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2019-10-31 10:07 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
3+3+3+3=12 Puh! Det var många treor att skriva! Kan man inte göra på nåt snabbare sätt?!?!?

Innehåll

 

Du kommer få träna din förmåga att:

 • göra beräkningar i multiplikation och division
 • använda begrepp för räknesätten
 • lösa enkla matematiska problem 

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • multiplikationstabellerna 2, 5 och 10
 • börja förstå hur division fungerar (delnings- och innehållsdivision)
 • använder multiplikationstabellerna 3 och 4 med hjälp av stöd (tallinje, konkret material, lathund)
 • visa förståelse för kommutativa lagen 3*2 = 2*3
 • lösa enkla matematiska problem där du använder multiplikation och division
 • visa dina lösningar till textuppgifter/problem genom att visa med bild (utmaning: visa beräkning)

Begrepp

 • multiplikation
 • faktor
 • produkt
 • division
 • täljare 
 • nämnare
 • kvot
 • hälften
 • dubbelt
 • tredjedel
 • fjärdedel

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • ha genomgångar och diskussioner
 • laborera med konkret material
 • spela mattespel
 • prata matte och förklara för varandra hur vi kan tänka
 • arbeta i matteboken och på appar
 • använda fyrfältare för att synliggöra multiplikation (upprepad addition, lika grupper, ordna, hoppa på tallinjen)
 • jobba med textuppgifter

Du kommer möta digitala verktyg och arbetssätt i undervisningen genom:

 • digitala genomgångar
 • färdighetsträning på nomp.se
 • matteappar

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • kooperativa arbetssätt bl.a. fråga fråga byt, hör vi ihop, sant eller falskt och karusellen
 • arbete i par 
 • uppgifter anpassade till dig

Du kommer du få visa din kunskap genom:

Formativ bedömning och summativ bedömning

 • observationer och återkoppling under arbetets gång
 • avsnittet "testa dina kunskaper" i matteboken

 

Övrigt:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: