Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motsatsord

Skapad 2019-10-31 10:26 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen har hittat på sitt egna " tvärtomspråk" exempelvis säger de , nu är det soligt fast det regnar. Med materialet så utvecklas och stimuleras barnens språk men även ökar begreppsbildning. tanken är att barnen på ett spännande, roligt och lärorikt sätt ska förskola hitta de ord som är motsatsen till varandra.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

motsatsord

skriftspråk och talspråk

samarbete

 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Hela läsåret arbetar vi med språkutvecklingen.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 Genom att spela memorykort.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För det barnen som visar nyfikenhet och intresse.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Pedagoger på Segelbåten.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Utveckla barnen talspråk och ordförråd och ordförståelse.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?

vi har skapat ett nytt material (memory). intresset har utökats till andra mötesplatser t.ex under matsituationen.

 

  • Vad fångar barnens intresse?

Att komma på fler och fler ord.

 

  • Vilka lärstrategier använder barnen?

Att det tillsammans kommer på olika nya motsatsord.

 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation.

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

Att materialet ligger framme lättillgängligt för att barnen kunna använda det när de har lust

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: