Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens litteratur Ht 19 åk 7

Skapad 2019-10-31 11:02 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Homeros, Sapfo och Sofokles - Vilka var det? Iliaden, Lesbos och epik - Vad betyder de orden och varför är de viktiga att förklara och förstå? Nu ska du få lära dig mer om de som skrev böcker under antiken. Vilka var de? Vad skrev de? Varför skrev de just de texterna? Och vad betyder texterna? Nu dyker vi in i antikens underbara litteraturhistoria!

Innehåll

Antiken

Under de här veckorna ska du lyssna, se, läsa och diskutera antikens litteratur. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att förstå texterna och deras budskap. Du kommer att lära dig viktiga ord och begrepp samt författare och deras verk från Antikens dagar. 

Hur?

Vi ska under de här veckorna arbeta med:

 • Att lyssna på föreläsning om antikens litteratur
 • Läsa själv om Antiken och jobba med frågor för att få kunskap om vad Antiken var för någonting.
 • Föra anteckningar vid föreläsning.
 • Jämföra en dikt från då med en text från idag och skriva om dikten i modern version.
 • Se filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen samt efterarbete av filmen
 • Dramatisera ett av Herakles stordåd i grupp. 

 

När?

Arbetsområdet påbörjas under höstterminen och löper vidare in på vårterminen.

Examination:

Inlämning av instuderingsfrågor

Redovisning av din moderna dikt i digital form

Muntligt framförande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Antikens litteratur

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsning
Läsa och sedan svara på och redogöra för frågor
Du visar att du i huvudsak förstår det du läser och gör enkla redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till några viktiga ord, begrepp, författare och verk.
Du visar att du förstår det mesta av det du läser och gör utvecklade redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till de flesta viktiga orden och begreppen, författare och deras verk.
Du visar att du förstår det du läser och gör välutvecklade redogörelser och sammanfattningar av innehållet. Du känner till viktiga ord och begrepp, författare och deras verk i olika genrer.
Kombinera text och bild
Du kan på ett enkelt sätt omskapa dikten i modern tappning med hjälp av något digitalt verktyg.
Du kan på ett utvecklat sätt omskapa dikten i modern tappning med hjälp av något digitalt verktyg.
Du kan på ett välutvecklat och kreativt sätt omskapa dikten i modern tappning med hjälp av något digitalt verktyg.
Muntlig framställning
Förberedelse Struktur Genomförande Samarbete Arbetsprocess
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur (Början - huvuddel - avslut) och innehåll med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur (början - huvuddel - avslut) och innehåll med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang (uttrycka dig muntligt med ord som är anpassade till sammanhang och publik samt din förmåga att samarbeta och ta initiativ)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: