Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet - Alfons Åberg

Skapad 2019-10-31 12:29 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Under v. 45 och v.46 kommer vi att arbeta med barns integritet genom känslor samt att säga nej.

Innehåll

 

Mål:

 

Att alla barnen lär sig att säga stopp samt att de använder sig av handen för att säga ifrån eller att något inte är okej.

 

Barnen får rita Alfonsansikten med olika ansiktsuttryck, ex glad, ledsen, arg. Dessa sätter vi sedan upp på utställningen i korridoren.

 

Barnen får själva göra olika känslor som bildar en känslovägg.

 

Barnen ska få arbeta med känslor på olika sätt genom temat Alfons Åberg.

 

 

 

Genomförande:

 

Vi använder oss av boken; Mera miner Alfons Åberg. Vi läser den och diskuterar känslor med hjälp av handledningen som finns till. Vi fokuserar i första hand på känslorna Arg, glad och ledsen. Barnen får därefter i grupp och enskilt uttrycka olika känslor. De enskilda uttrycken tar vi kort på och gör en känslovägg med hjälp av PiCollage.  Vi kommer ha samling med kroppssånger.

 

 

 

Vi använder oss av två friendskort från Alfonslådan. Barnen får fundera över hur Alfons känner sig på bilderna och hur han kan agera i olika situationer. Vi diskuterar att säga stopp och nej och att lyssna på varandra. Vi kommer även prata om att låta toadörren vara när ens kompisar sitter på toaletten.

 

En dag går vi till bugglokalen och leker lekarna Bro, bro och breja samt en bonde i vår by. Bro, bro, breja syftar till att barnen ska kunna välja mellan två alternativ och stå för sitt val. En bonde i vår by syftar till att barnen ska stå i centrum, kunna välja och att respektera om ett barn säger nej.

 

Pedagogerna kommer att göra en sketch med bilar där vi diskuterar att säga stopp och dela med sig.

 

Resultat

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: