Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2019-10-31 13:27 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 9 Historia
Världskrigen är en historisk period som inleds med första världskriget 1914 och avslutas med andra världskrigets slut 1945. Varför blev det krig? Vilka konsekvenser fick det? Hur kunde förintelsen äga rum? Hur påverkades människor av sin tid och varför?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Använda en historisk referensram med tolkningar av olika tidsperioder, händelser och gestalter.

Reflektera över hur historia används i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Använda historiska begrepp och historisk kunskap.

Konkretisering av mål

Du ska efter arbetsområdet kunna:

Orsakerna till att krigen bröt ut.

Viktiga skeenden och händelser i första OCH andra världskriget.

Känna till viktiga gestalter under den här tiden.

Förstå hur människor påverkas av den tid de lever i.

Förklara orsakerna och konsekvenserna av krigen och förintelsen.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med genomgångar av läraren, läsa och diskutera texter både gemensamt och självständigt och se filmer som går igenom området.

Bedömning

Detta är ett stort område som innefattar många delar och vi kommer dels ha ett faktaprov, några diskussionsbedömningar och ett avslutande skriftligt prov på området.

Matriser

Hi
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Når ej målen
E
C
A
Kunskaper
Eleven har (...) kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda
mycket goda
Resonera
Eleven visar det genom att föra (...) underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av krigen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Resonera
Samt kunna resonera (...) om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
enkelt
relativt väl
väl
Historiebruk
Eleven kan föra (...) underbyggda resonemang om hur historia använts i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur det kan leda till konsekvenser i nutid.
enkla och till viss del
relativt väl
väl
Begrepp
Eleven använda historiska begrepp på ett (...) fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: