Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2019-10-31 15:12 i Vallonskolan Östhammar
Genom att göra serier utvecklar du kunskap om hur man kan kommunicera (prata) genom bild och tränar på att använda bilder för att berätta något. Du utvecklar din förmåga att teckna och måla med olika redskap och tekniker.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi kommer att arbeta med serieskapande på bilden.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap och skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.

Arbetssätt:

Tekniker - rita ansiktsuttryck/kroppsspråk

Texttyper - arbeta med versaler och gemener, pratbubblor, onomatopoetiska ljudeffekter.

Uppbyggnad/struktur - läsriktning, händelseförlopp, förgrund och bakgrund.

 

Kunskapskrav och bedömning

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha skapat en eller flera genomarbetade serier som berättar en kortare historia med ett budskap.

Du ska kunna använda olika element som bygger upp en ämnestypisk seriebild

Du ska aktivt delta i det bildskapande arbetet.

Du ska prata om bilder och hur du tänker runt dem och använda begrepp som är speciella för bild när du gör det.

 Det som bedöms efter kursplanens kunskapskrav är din förmåga att:

  • kommunicerar med bilder för att uttrycka budskap.
  • skapar bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.
  • formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
  • presenterar dina bilder och ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera med bilder
Du kommunicerar med bilder så att betraktaren förstår vad du menar.
Har svårigheter att få ihop en serie så att betraktaren förstår.
Gör en serie utifrån vägledning som betraktaren kan följa och förstå.
Gör en serie där budskapet tydligt framgår Serien kompletteras med egna idéer.
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.
Du kan skapa variation i dina bilder och använda tekniker på rätt sätt.
Du har svårt att få variation i dina bilder och du behöver hjälp för att använda teknikerna på rätt sätt.
Du har variation i dina bilder och du använder någon teknik på ett ändamålsenligt sätt.
Du har god variation i dina bilder och du använder flera tekniker för att göra serien tydlig.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du ser till att arbetet går framåt och ändrar om det inte blir som du tänkt.
Du har svårt att på egen hand komma framåt i ditt arbete. Du behöver stöd och hjälp. Du tycker att du är klar direkt och har svårt för att bearbeta din bild.
Du kan med vägledning föra arbetet framåt och göra enkla förbättringar på ditt arbete.
Du kan arbeta självständigt och se till att arbetet leder framåt. Du kan pröva och ompröva om det inte blir som du tänkt dig.
Presentera och utvärdera
Du presenterar och utvärderar din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Har svårt att visa ditt arbete för andra och förklara hur du tänkt. Du har svårt att bedöma din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Kan med hjälp av tydliga frågor presentera ditt arbete och förklara hur du tänkt. Du kan på ett enkelt sätt bedöma din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Kan presentera ditt arbete och förklara hur du tänkt.Du kan på ett utvecklat sätt bedöma din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: