Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO tema luft

Skapad 2019-10-31 16:10 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Vi ska under några veckor arbeta med luft. Vad är luft? Vilka egenskaper har luft? Hur är luften uppbyggd?
Grundskola 5 Fysik Kemi
Vad är luft? Tar luft plats? Kan man känna luft? Vad är luftens egenskaper? Hur fungerar ett flygplan? Hur kan man veta vad det blir för väder? Det är några av de frågor vi ska ta reda på i vårt NO-tema om luft.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att

 • använda begrepp som: fotosyntes, syre, gas, kväve, koldioxid, molekyl
 • genomföra och dokumentera undersökningar.

Mål

Du ska:

 • kunna förklara varför luft är viktigt.
 • känna till att luft är något och tar plats.
 • kunna berätta om luftens grundläggande egenskaper.
 • känna till att luft består av olika ämnen.
 • kunna dokumentera experiment.
 • kunna skriva en egen faktatext om väderfenomen.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • diskutera.
 • göra experiment som du ska dokumentera via labbrapporter.
 • se på film.
 • läsa och skriva faktatexter
 • konstruera flygplan och luftballonger.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:


- genomföra och dokumentera undersökningar.  

- delta i gemensamma diskussioner.

- skriva en egen faktatext

- bygga egna konstruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: