Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-11-01 10:01 i Forssaänggården Borlänge
Förskola
Vi kommer att arbeta med Hållbar utveckling, där barnen ska få djupare kunskap och förståelse om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet.

Innehåll

Nuläge

Vi vill att barn och pedagoger ska lära sig mer om hållbar utveckling. Vi behöver synliggöra det hållbara som miljö, vår kropp och hur vi kan spara på olika resurser.

 

 

Mål

Barnen ska ges möjlighet att se samband som påverkar hållbarhet.

 

Metod

• Dela barnen i mindre grupper

• Sopsorterningsmonster

• Lådor där vi sorterar skräp

• Regelbundet gå till återvinningscentral 

• Prata om återvinning

• Spela spel 

• Skapa (måla pärla pyssla) sopsorterings monstren

• Odla 

• Ha uteaktiviteter 

• Natur

• Matprat 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: