Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SJÄLVKÄNSA

Skapad 2019-11-01 10:05 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Tallens jämställdhetsplanering Självkänsla ht-19

Innehåll

NULÄGE:

En liten grupp med barn som känner varandra väl.Vårt förhållningssätt präglas av att barn kan och vi är  noga med att barnen ska få prova och göra själva efter ålder och förmåga.Ingen ska känna sig överkörd av en vuxen som”hjälper”direkt .Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra och vi finns  förstås till hands i de situationer där vuxenstöd behövs.När barn upplever att de behövs och att de kan samt får vara med finns goda förutsättningar att stärka självkänslan. Barngruppen är rörlig och positiv ,leker ,utforskar skapar.

MÅL:

Vi ska ge barnen utmaningar utifrån deras behov.

Vi ska se och bekräfta alla barn för den de är.

Alla ska känna att de är viktiga och duger som de är.

Alla ska få förståelse för att vi är olika fast lika bra.

Alla ska få möjlighet att upptäcka sina känslor och på olika sätt kunna uttrycka det de vill /inte vill.

Alla ska få bestämma över sin kropp.

 

METOD:

Perioden startas med två temaveckor Barns integritet

Vi pedagoger arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger som är lyhörda och respekterar barnens behov ,vilja och intressen.

Vi ska uppmuntra barnen att prova nya aktiviteter och ge dem utmaningar som får dem att utvecklas.

Vi jobbar konkret med :

Att vara goda förebilder!

Visa att vi litar på att barnet kan.

Varje dag är ett barn med och leder samlingen.

Uppmuntra till samarbete i alla situationer .

Materialet Liten och Trygg ( barns känslor och vuxnas ansvar)

Barnkonventionen (som blir lag 1 Jan 2020)

Vi läser regelbundet Kompisböckerna där olika dilemman i socialt samspel tas upp.

Vi leker lekar som stärker det enskilda  barnet och gruppen.( Här kommer vi,Gubben i lådan,Statyleken ,Levande charader mm)

Skapande aktiviteter med olika ”skräp”material där man får testa om o om igen utan att det behöver ”bli”något.

Tydliga lärmiljöer som stimulerar alla åldrar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: