👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-11-01 11:22 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetsområdet får du lära dig om världsdelen Europa.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få läsa om:

 • världskartan (världsdelar och världshav)
 • olika naturtyper i Europa
 • berg, floder och slätter i Europa
 • hur naturen ser ut i Europas olika regioner
 • hur befolkningen lever och arbetar i Europas olika regioner
 • hur länder i Europa samarbetar i den europeiska unionen EU
 • vad länder och städer i Europa heter och var de ligger
 • hur du kan jämföra olika länder med hjälp av tabeller

Arbetssätt / Undervisning

Under det här arbetsområdet kommer du att få:

 • arbeta med läromedlet Puls Europa
 • delta i genomgångar
 • titta på film
 • Seterra
 • arbeta på egen hand samt i grupp
 • skriva faktatexter till en av Europas regioner som sedan kamraterna ska kunna använda för att lära sig om regionen

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms enligt punkterna i matrisen. Bedömningen görs under lektionerna samt vid ett provtillfälle. Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi

Europa

På väg att nå god godtagbara kunskaper
E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Du kan inte beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Använda geografiska begrepp
Du kan inte använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Använda kartor och andra källor
Du kan inte använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du diskuterar inte hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har inte kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför inte var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Levnadsvillkor
Du kan inte diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger inte förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.