👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusaktiviteter

Skapad 2019-11-01 11:26 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Innehåll

Tidsperiod:

Fritidshemmet två grupper kommer att vara ute en gång i veckan mellan en till två timmar. Dagarna bestäms av respektive avdelning. 

Målet med aktiviteten är att låta eleverna få en möjlighet att röra sig, leka och upptäcka nya miljöer i sitt närområde. 

 

Arbetsformer

Vi kommer att beroende på väder och årstid gå ut i olika område som finns i anslutning till skolan. Områdena som vi besöker ofta är:

 • Skogen där det finns möjlighet att grilla, leka, prata om vad som finns i skogen och dess funktion för oss människor och djuren.
 • Isplanen (vinter) där eleverna har en möjlighet att åka skridskor, bandy, hockey eller andra utomhuslekar. 

Det finns också i anslutning till Skolan en stor mängd olika promenadsträckor där det finns både grillplatser och bra områden som bjuder in till lek och vila. 

 

Ansvariga

Ansvariga för aktiviteten är pedagogerna för respektive fritidsgrupp.

Dokumentation:

Dokumentationen sker i form av bilder som tas under aktiviteten som vi sedan lägger upp på hemsidan. 

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas av eleverna på samlingar så vi pratar om vad vi gjort. Då kan också eleverna få en möjlighet att påverka hur vi ska utveckla uteaktiviteterna.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -