Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling grupp Röd

Skapad 2019-11-01 11:42 i Gemensamt Helianthus Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Samling före lunch där vi samtalar/ sjunger om vilka som är här i dag mm. Genom att alltid följa samma rutin skapar vi trygghet hos barn och pedagoger.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 Mål

-ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Syfte 

För att barnen ska få tillfälle att se alla kamrater som är här, lära om veckodagar och dess ordning, vad det är för väder. Barnens lugna stund före lunchen där alla har en chans att varva ner.

Genomförande 

Vi börjar med ramsan "en ring av guld", sedan sitter vi ner och sjunger namnsången, därefter sjunger vi om veckodagarna och tecknar dagen, sedan sjunger vi vädersången och tecknar dagens väder. 

I samlingen har barnen inflytande när de får bestämma tex sång, ramsa, bok.

Vi avslutar med att sjunga "maten i köket", pedagogen som är ansvarig för samlingen berättar vem som får gå till bordet genom att säga färg på tex strumpor.

Reflektion

Reflektion med barnen görs via samtal, ipad och bildstöd som sitter på väggen.

Av vem?

Ansvarig pedagog är den som går in med första gruppen barn, alla pedagoger dokumenterar och reflekterar.

Mål

Målet är att alla ska kunna varandras namn och känna igen namnet på veckans dagar. Förståelse för att det finns olika väder.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: