👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-11-01 14:52 i Lorensborgs förskola Malmö stad
Förskola
Programmering

Innehåll

Pedagogisk planering för Programmering

Syfte:

Att vi i vår verksamhet på förskolan ska arbeta med programmering så att det blir ett naturligt verktyg i vår och barnens vardag.

Att förskolebarnen ska få bekanta sig med programmering i ett lekfullt, inspirerande lustfullt lärande.

Att barnen får bekanta sig med programmeringsspråket med ord som Algoritmer, Kod, Logg

Att barnen ska erbjudas att bli producenter med hjälp av digital teknik

 

Mål för barnen:

Att känna till och få bra verktyg att träna logiskt tänkande genom olika sekvenser

Att känna till olika programmeringsverktyg som kan bidra till att förstå vår digitala värld.

Att programmera sina kroppar utan elektronik och träna sina motoriska förmågor

Att ge möjligheter att samarbeta för att hitta olika problemlösningar med roboten

Metod:

Se på film om var programmering finns (UR. Programmera Mera)

Göra en tankekarta om vad barnen upplever är programmering i sin vardag

Utgå från tankekartan och diskutera utifrån barnens tankar

Programmera varandra genom att ge olika kommando

Programmera roboten till varandra

Programmera roboten på olika banor för att nå målet

Ge barnen olika uppdrag/instruktioner/kommando att överföra till roboten där de tränar sitt logiska tänkande

Bildstöd till programmering

Använda olika program i Ipads (Bee-Boot, Blue-Boot)

Gå teknikrunda/promenad i våra inne/ute miljöer

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18