👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar åk.3

Skapad 2019-11-01 15:30 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Till pedagogisk personal- ej till elever.
Grundskola 3 Kemi
Vad är det för skillnad på lösningar och blandningar? I det här arbetsområdet kommer vi att göra många roliga experiment!

Innehåll

Lärandemål

·      Jag ska känna till skillnaden mellan en lösning och en blandning.

·      Jag ska känna till vad filtrering och avdunstning är.

·      Jag ska kunna utföra en undersökning utifrån muntliga eller skriftliga instruktioner.

·      Jag ska kunna ställa en hypotes.

·      Jag ska kunna dokumentera min undersökning i text och bild.

·      Jag ska kunna jämföra mina resultat med mina kompisar och diskutera det vi undersökt.

Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi undersöker och experimenterar i små grupper. Vi tittar på film. Vi tränar på att dokumentera och pratar i grupperna och jämför våra resultat.

Bedömning

Läraren bedömer min förmåga att:

 

·      Berätta skillnaden mellan lösningar och blandningar.

·      Använda begreppen avdunstning och filtrering.
Ställa en hypotes.

·      Göra experiment och undersökningar utifrån muntliga eller skriftliga instruktioner.

·      Dokumentera mina undersökningar i text och bild.

. Jämföra mina resultat med mina kompisar och diskutera det vi undersökt.    

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3