Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva Elinsborgsskolan år1, Marita Paananen Fazilet Pektas

Skapad 2019-11-01 22:16 i Elinsborgsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Detta arbetar vi med under läsåret:

- En bokstav och dess ljud presenteras per vecka. Eleven tränar sedan att koppla rätt ljud till rätt bokstav samt att skriva bokstaven korrekt genom att på egen hand spåra, skriva i bokstavshäfte, Zick Zack -bok och Forma språket-bok.

- Sjunga bokstavssånger (Majas alfabetssånger).

- Arbete med pedagogiska appar på i-pad

- Träning av vanligt förekommande ord som kan direktläsas som ordbilder (ex. vi, jag, du, en, ett, kan, vill)

- Skriva enkla berättelser om egna/gemensamma upplevelser samt skriva enkla faktatexter.

- Träna vad en mening är, öva på skiljetecken.

- Lyssna på högläsning, som sagor och delta i diskussioner om vad boken handlar om samt återberätta innehållet.

- Alfabetet

- Göra en muntlig framställning. 

- Läsförståelse utifrån olika texter

- Läsläxa -  Sagoskatten

 

Visa vad du lärt dig

Bokstavskontroll (namn, ljud samt skrivregler). 
Läskontroll av småord. 
Exempeltext för godtagbar läsnivå vid läsårets slut.

Tidsram

Arbetet pågår under läsåret i år 1.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
    SvA   1
  • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
    SvA   1
  • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
    SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: