Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundfärger

Skapad 2019-11-02 11:13 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Färger påverkar oss...

Innehåll

Syfte...

Världen är full av  färger. Färger som påverkar och skickar signaler. Vi kommer att lyfta grundfärgerna och hur dessa färger påverkar varandra och oss. Vi vill att barnen ska få arbeta praktiskt för att få möjlighet att uppleva färgernas blandningsegenskaper och uttryck. Hur kan man upptäcka färg? Sinnen!

Smak, hörsel, lukt/ doft, känsel och syn.....

Vad...

Vid våra målartillfällen kommer barnen att ha grundfärgerna som utgångspunkt. Vi kommer att göra olika experiment för att se vad som händer om man blandar färgerna med varandra.

Hur...

Vi har aktiviteter i hel grupp. Vi delar in i mindre grupper. Vi använder oss av rörelse, böcker, naturen osv.

Under tiden ställer vi frågor till barnen. Reflektion och problemlösning.

Vi använder hela dagen och vardags rutiner/ situationer 

Vi dokumenterar under tidens gång för att kunna  föra undervisningen/ lärandet vidare utifrån barnens intresse och behov.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: