👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN - Barnkonventionen

Skapad 2019-11-02 11:40 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer samtala och lära oss om de grundläggande mänskliga rättigheterna (FNs barnkonvention) samt undersöka mer om olika platser i världen som har betydelse för eleverna.

Innehåll

 

Syftet:

Att ge eleverna redskap för att undersöka mer om platser i världen som är viktiga för dem. Tala om mänskliga rättigheter och skapa förståelse för att barn har en viktig  roll i vårt samhälle.

Centralt innehåll:

Namn och läge på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

 Förmågor:

 Att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och beslutsprocesser

 Reflektera och analysera ord och begrepp som är specifika för detta ämnesområde.

 

Ord och begrepp

 Världsdelar

 Europa

 FN- Förenta nationerna

 FN:s barnkonvention

 Mål

 

Eleverna kan börja samtala om människors lika värde.

 

Förstå barns rättigheter enligt FN barnkonvention

 

Lektionsplanering Hela Världen

 

 Läsa kap ”Hela världen” i So-boken s. 90-91 +96-96

 

Diskutera i klassen vilka länder som finns. Gör uppgift i övningsboken.

 

Tillverka flagga (om utrymme finns.)

 

Vad är Barnkonventionen för något.

 

Sli- FN och Barnkonventionen-Barnens Rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3

Matriser

SO
Hela världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Aspekt 1
Eleven kan använda ord och begrepp som är viktiga för att beskriva barnets rättigheter och mänskliga rättigheter och visar genom att ge exempel vad det kan innebära i skolan och hemma
Eleven har inte deltagit i lektionen och visat sin kunskap.
Eleven känner till begreppet FN och Barnkonventionen
Eleven kan beskriva någon av barnens rättigheter och ge ett exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan beskriva flera delar av barnens rättigheter och ge fler exempel på vad de innebär i skolan och hemma