👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6 (GS)

Skapad 2019-11-02 14:16 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Mål

Syftet med idrottsundervisningen är att ni elever skall få en positiv bild av begreppet idrott & hälsa samt skapa en glädje för rörelse. Under lektionerna kommer ni ges möjlighet att växa och bli starka i det som ni redan är bra på men även att kunna utveckla och bli bättre på de saker ni tidigare inte arbetat med så mycket.

Arbetets innehåll

Under lektionerna så kommer du att få prova på att arbeta med olika övningar som stärker din förmåga att utföra olika rörelser genom bla:

- Redskapsgymnastik, hinderbanor, lekar och bollspel.
Du kommer att arbeta med moment som utvecklar din förmåga att samspela och visa varandra hänsyn.- Lekar & lagspel i olika former.Du kommer även ges undervisning i grundläggande orienteringskunskap där vi tränar på att kunna följa olika vägbeskrivningar samt att orientera sig i din närmiljö.Under lektionerna så kommer du att få kunskap i olika ord och begrepp som är kopplade till idrott & hälsa. Ord och begrepp som du sedan använder dig utav för att kunna utvärdera och bidra i diskussioner som är kopplat till de moment som vi arbetar med.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta individuellt, i par samt i helklass.
Arbetet redovisas fortlöpande genom att delta vid de olika momenten.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under terminen och skrivs in i unikum vid terminsavslut. Du ges även muntlig feedback under lektionerna fortlöpande under lektionerna.


Jag ser på din förmåga att:

 • Medverka under olika aktiviteter. Gällande rörelsemönster, koordination,motorik, hänsynstagande, orientering samt tillämpning av regler. 
 • Utifrån dina upplevelser kunna medverka i utvärderande diskussioner kring de moment som vi arbetar med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  4-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  4-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  4-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  4-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  4-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  C 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  A 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6

Matriser

IDH Idh
Grundsärskolan Kunskapskrav Idrott & Hälsa åk 6

E
C
A
Aktiviteter
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer. Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer. Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Vatten samt nödsituationer
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma. Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma. Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma. Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Orientera
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt
Hälsa
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser
Skador
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.