👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2019-11-02 18:45 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
Under 1700 talet sker flera viktiga revolutioner som har påverkat vår tid i stor utsträckning. Vi kommer att läsa om två av dessa den Franska revolutionen och den industriella revolutionen. Vi ska se på orsaker och konsekvenser till dessa händelser samt hur det påverkade människornas livsvillkor och hur det har påverkat dagens samhälle. Vi kommer även att analysera Sveriges demokratiseringsprocess. Under 1800 talet genomgår Sverige en demokratiseringsprocess. Denna process visar sig på många olika plan. Ni kommer att under dessa veckor jobba i grupper där ni kommer att titta närmare på olika ämnen som bidrog till Sveriges demokratisering.

Innehåll

Vad (Centralt innehåll)

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Varför (Förmågor)

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Hur (Arbetsformer)

Vi kommer att:

Ha gemensamma genomgångar

Arbeta med olika typer av uppgifter både enskilt men även i grupp.

Jobba med analysmodeller

Studiebesök

 

Utvärdering (Bedömning)

Prov 

Inlämning av diverse uppgifter

 

Veckoplanering

Vecka: 12

Eleven kommer att:

 • Förstå de bakomliggande orsakerna till varför det bryter ut en revolution i Frankrike samt dess händelseförlopp.

 Sidor som behandlas: 128-130

Vecka: 13

Eleven kommer att:

 • Fortsättning med franska revolutionens händelseförlopp

 • Vilka spår av den franska revolutionen kan vi se idag.

Sidor som behandlas: s.132-139, 141

Presentation -  Finns under uppgift "Prov revolutioner"

Vecka: 15

Students will / Eleven kommer att:

 • Få en förståelse för vad industriella revolutionen är

 • Förstå vad som krävs för att ett land ska kunna industrialiseras

 

Sidor som behandlas:

Presentation: Finns under uppgift " Prov revolutioner"

 

Vecka: 16

Eleven kommer att:

 • Förstå vad industrialiseringen betytt för länders utveckling

 • Förstå industrialiseringens andra konsekvenser

 

Sidor som behandlas:

Presentation: Finns under uppgift " Prov revolutioner"

 Vecka: 17

Eleven kommer att:

 • Repetition

 • Prov

 Study guide Franska och Industriella revolutionen (1).docx

 

Vecka: 18

Eleven kommer att:

 • Förstå källkritiska begrepp och kriterier

 • Använda dessa begrepp och kriterier på historiska källor.

 

 

 

Uppgifter

 • Källkritik historia

 • Källkritik

 • Livsberättelse

 • Livsberättelse

 • Livsberättelse

 • Orsaker till Franska revolutionen

 • Orsaker till Franska revolutionen

 • Orsaker till Franska revolutionen

 • Historiska källor

 • Historiska källor

 • Prov revolutioner

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Orsaker franska revolutionen

E
C
A
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Aspekt 1
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.