Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum åk 6

Skapad 2019-11-03 08:14 i Apelskolan Falkenberg
Du kommer lära dig mer om universums uppkomst, stjärnbilder, världsbilder, solsystemet, planeter och kometer, universum, galaxer, avstånd, tid, årstider, människan i rymden och satelliter.
Grundskola 6 Fysik
Du kommer lära dig mer om universums uppkomst, stjärnbilder, världsbilder, solsystemet, planeter och kometer, universum, galaxer, avstånd, tid, årstider, människan i rymden och satelliter.

Innehåll

 

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer lära dig mer om universums uppkomst, stjärnbilder, världsbilder, solsystemet, planeter och kometer, universum, galaxer, avstånd, tid, årstider, människan i rymden och satelliter.

Du kommer utveckla förmågan att söka information och göra en framställning, en muntlig presentation.

Bedömning - vad och hur

 • Muntlig presentation
 • Diskussioner under lektionstid

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång - teori och text
 • Genomgång - skapa presentationer
 • Genomgång - söka information och källkritik
 • Filmer
 • Självständigt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: