Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner, syror, baser

Skapad 2019-11-03 09:48 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Varför blir det varmt när en eld brinner? Hur kan träd skapa sin egen mat? Vad är det som gör att järn rostar? Varför smakar en citron surt? Varför bubblar det när man blandar bakpulver med en syra? Det är några frågor du kommer att svara på när vi är klara med området!

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 • Veta vad som skall finnas med i en planering av en undersökning: Syfte, hypotes, materiellista, metod.
 • Veta vad man antecknar under tiden man gör en undersökning: Anteckna vad man gör och vad man ser.
 • Veta vad som skall finnas med i en laborationsrapport och hur man använder planeringen och sina anteckningar för att skriva laborationsrapporten.
 • Förstå varför planeringar och laborationsrapporter behövs i vetenskapliga undersökningar.
 • Veta vad en kemisk reaktion är.
 • Känna till reaktionen förbränning.
 • Känna till reaktionen fotosyntes.
 • Känna till reaktioner mellan metaller och luftens syre (järn rostar, koppar ärgar).
 • Känna till vad som menas med en syra och vad som händer i vatten om man häller en syra i det.
 • Känna till vad som menas med en bas och vad som händer i vatten om man häller en bas i det.
 • Känna till hur man kan undersöka om ett ämne är en syra eller en bas.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • Gemensamma genomgångar av texten i boken.
 • Diskussioner.
 • Svara på frågor med Plickers.
 • Tävla med kahoot.
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande och planering av laborationer)
 • Arbeta med instuderingsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: