Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lex Sarah rapportering och avvikelser

Skapad 2019-11-03 10:40 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik Vård och omsorg
Vad gör jag om jag ser eller hör något som inte är bra Vad gör jag om jag tycker någon är dum mot de äldre Hur går jag tillväga om det händer något där någon skadades eller kunde ha skadats. Vad kan jag göra som elev? Vad måste jag göra? Det kan vara bra att känna till innan du går ut på APL

Innehåll

Det finns lagar och regler för hur vi ska skydda de vi vårdar mot både skador i vården och dåligt bemötande eller vanvård

I detta tema ska vi lära oss om de lagar som relegerar vård och omsorg och vilka skyldigheter vi har som personal och elever

Lex Sarah som gäller inom äldreomsorg och LSS(SOL)

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lex-sarah/

Lex Maria som gäller inom sjukvården(patientsäkerhetslagen

)https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/anmalan-om-vardskada--lex-maria/

Delegering

Hur rapporterar jag händelser och hur tar man omhand en anmälan 

 

Uppgifter

 • Lex Sarah

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
  Ger  -
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
  Ger  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.
  Ger  -
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Vår  -
 • Självbestämmande och integritet.
  Vår  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
  Vår  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: