👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder åk 4

Skapad 2019-11-03 11:20 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Vi kommer under vintern att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också veta hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder.
Grundskola 4 Fysik Biologi Kemi
Vi kommer att arbeta med temat Väder. Vi kommer bland annat att gå igenom och lära oss om hur och varför olika väderfenomen uppstår och lära oss läsa av och använda termometern. Vi kommer också att lära oss om olika klimat och vad en väderleksrapport kan ge för information. Vi kommer också prata om att alla ämnen består av små, små bitar. Bitar som kallas partiklar.

Innehåll

Syfte:

- Förstå hur man med olika instrument kan observera väder och ställa en väderprognos.
- Förstå betydelsen av vattnets kretslopp 
- Förstå solens betydelse för energi och liv
- Förstå varför väder och klimat skiftar mellan årstider och olika platser på jorden
- Ha vetskap om hur olika vädertyper bildas. 
- Kunna förklara några olika typer av väder.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- arbeta med läroböckerna " Koll på NO" och "Fysik och Kemi" 
- titta på filmer och söka fakta i olika medier
- ha genomgångar och göra arbetsuppgifter  
- göra egna anteckningar och bilder om det du lär dig
- läsa och diskutera
- göra en del enkla experiment, temperaturmätningar och konstruera ett diagram 

 

Bedömning 

Du får skriftligt och muntligt redogöra för några utvalda frågor.

Jag kommer att bedöma:

-  Hur du kan jämföra, förklara och dra slutsatser av det du lärt dig.

-  Hur du deltar i diskussioner under lektionerna. 

-  Din förmåga att göra enkla undersökningar och mätningar och dokumentera dessa

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6