👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 ”Skills” Unit 1

Skapad 2019-11-03 11:33 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
En planering utifrån läromedlet ”Skills” för åk 4.
Grundskola 4 Engelska
Under vårt arbete med engelska i åk 4 kommer du få att få lyssna på, läsa, skriva samt tala engelska. Vi kommer att använda vår bok Skills och andra texter, sånger och filmer.

Innehåll

 Kunskapsmål

 • Läsa: Läsa och förstå en beskrivning av en familj
 • Lyssna: Förstå när någon berättar om sin familj på tydligt talad engelska 
 • Skriva: Skriva en kort text och berätta om en familj
 • Tala: Berätta om en familj och dess familjemedlemmar

Språkliga företeelser

 • använda plural -s/-es
 • använda a/an
 • använda there is/ are
 • använda verbet be ( I am, you are, he is etc.)
 • använda verbet to have (I have, you have, he has etc.)
Ord du behöver när du beskriver en familj:
 • familjemedlemmar
 • ålder
 • husdjur
 • yrken

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Lyssna på olika texter och träna på att läsa
 • Göra läs- och hörförståelseövningar
 • Träna på att tala genom läsövningar och olika talövningar
 • Skriva kortare texter utifrån en given uppgift
 • Repetera det vi har arbetat med i webb-övningar till boken.
 • Titta på program på engelska
 • Göra en ”self-assessment” i slutet av arbetsområdet där du får reflektera över hur väl du tycker att du har uppnått målen.

Bedömning

Formativ

Ditt arbete bedöms löpande i klassrummet, hur aktiv du är i diskussioner och under genomgångar samt dina skrivuppgifter och muntliga uppgifter.

Summativ

Du kommer även bli bedömd genom att göra diagnoser i diagnosmaterialet Tummen upp! samt diagnos utifrån det du har lärt dig i arbetsboken Skills.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Skills, kunskapsmål Unit 1

Kunskapsmål Unit 1, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en beskrivning av en familj.
Läsa och förstå en beskrivning av en familj.
Höra
Förstå när någon berättar om sin familj på tydligt talad engelska.
Förstå när någon berättar om sin familj på tydligt talad engelska.
Skriva
Skriva en text och berätta om en familj.
Skriva en text och berätta om en familj.
Tala
Berätta om en familj och dess familjemedlemmar.
Berätta om en familj och dess familjemedlemmar.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Plural
Exempel: cat - cats, peach - peaches
Använda plural -s / -es
Använda plural -s / -es
a/an
Exempel: a child, an alien
Använda a / an
Använda a / an
There is/ there are
Exempel: there is a book on the table, there are two books on the table.
Använda there is / are
Använda there is / are
Verbet ”to be”
Exempel: I am, you are, he is, etc.
Använda verbet ”to be”
Använda verbet ”to be”
Verbet ”to have”
Exempel: I have, you have, he has, etc.
Använda verbet ”to have”
Använda verbet ”to have”

Ordkunskap

Ord som du behöver när du ska beskriva en familj.
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Familjemedlemmar
Exempelvis: mother, father, sister, brother, siblings, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, stepsister.
Namn på familjemedlemmar.
Namn på familjemedlemmar.
Ålder
Exempel: I am 10 years old, he is five years old.
Berätta hur gammal någon är.
Berätta hur gammal någon är.
Husdjur
Exempel: dog, cat, hamster, guinea pig, budgie, pet snake, mouse, parrot, rabbit.
Namnen på några husdjur.
Namnen på några husdjur.
Yrken
Exempel: teacher, police officer, doctor, scientist, postman, hairdresser, dentist, vet.
Några olika yrken.
Några olika yrken.