Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu i Sverige och i vår hemort.

Skapad 2019-11-03 13:18 i Backa skola Tanum
Du ska få lära dig mer om hur det är att leva i Sverige och jämföra med hur det var förr tiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Idag bor de flesta människorna i Sverige i städer eller större samhällen. För 100 år sedan bodde de flesta fortfarande på landet. Varför bor vi där vi bor? Hur ser det ut i Sverige? Viktiga begrepp: stad, landsbygd, hembyggd, samhälle, jordbruk, fjäll, samer, skog allemansrätt, årstider, historia, piga, dräng, kollo, ransonering, strejk m.fl.

Innehåll

LMål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • förstå att familjer kan se olika ut.
 • berätta lite om hur våra och speciellt barnens levnadsförhållanden har förändrats under de senaste 100-150 åren.
 • förstå vad familjens pengar används till.
 • hur Sveriges karta ser ut.
 • var på kartan ligger den plats där du bor.
 • var det bor flest människor i Sverige och varför. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 • du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på faktatexterna i läroboken och filmerna vi ser.
 • du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig.
 • du deltar i diskussioner om hur våra levnadsförhållanden har förändrats genom tiderna.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få:

 • tillsammans med dina klasskamrater få läsa i läroboken och svara på arbetsuppgifter.
 • se på filmer om hur det var att leva i Sverige för hundra år sedan och hur det har förändrats. 
 • berättat för dig hur det var att leva i Bullaren förr i tiden.
 • arbeta med Sveriges karta och lära dig vad de olika färgerna betyder.
 • besöka några intressanta platser i närområdet och göra studiebesök i hembygdsmuseet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: