Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking Project 2.0

Skapad 2019-11-03 15:17 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Engelska
We are going to work with a speaking project and all of our lessons and homework are going to be about the speaking skill (and listening to each other) during these weeks. You will practise during lessons by doing different tasks and also prepare your homework by listening to me presenting it (one new homework every week, and three all together) and then your job is to make a task/presentation yourself for the week after and practise at home. The first one is a presentation in a small group and the second in half class (a friend is welcome to join you on "stage" if you want to).

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

Strategier för att prata engelska

 

Begrepp:

Konversation

Interaktion

Progression

Variation

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

Speaking

Listening

 

Så här kommer vi att arbeta:

Självreflektion i början och i slutet

Genomgångar av övningar, strategier och kunskapskrav

Lyssna på elevexempel som vi diskuterar och bedömer

Många olika muntliga övningar

Modellering av läxuppgifter

 

Så här ska du få visa dina kunskaper: 

Muntliga övningar och redovisningar i par, liten grupp, halvklass och helklass

Självutvärdering i tillhörande matris

 

Detta kommer att bedömas:

Hur du deltar och genomför genomgångar och uppgifter

Hur du genomför dina muntliga redovisningar

Hur du gör dig förstådd

Hur du framför dina åsikter

Hur du för ett samtal framåt

Hur du interagerar

Hur du varierar dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Speaking, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du berättar på engelska om något som du är intresserad av inför klassen.
Du kan uttrycka dig enkelt och göra dig förstådd.
Du kan uttrycka dig tydligt och med viss flyt.
Du kan uttrycka tydligt och med flyt. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du visar hur du t.ex. rättar dig själv när du säger fel.
Du kan göra någon enkel förbättring när du pratar så att det blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra några enkla förbättringar när du pratar så att det blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra flera enkla förbättringar när du pratar så att det blir tydligare och mer varierande.
Du visar hur du för ett samtal framåt.
Du bidrar något till att leda samtalet framåt.
Du bidrar till att leda samtalet framåt och förbättrar det något.
Du för samtalet framåt och förbättrar det.
Du visar hur du gör om någon inte förstår vad du säger.
Du kan välja och använda någon strategi som gör att du lättare blir förstådd.
Du kan välja och använda några strategier som gör att du lättare blir förstådd.
Du kan välja och använda flera strategier som gör att du lättare blir förstådd.
Du visar hur du förstår det som andra säger på engelska.
Du kan förstå det viktigaste innehållet när någon talar enkel engelska lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet när någon talar engelska lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska när någon talar lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du visar hur du förstår och svara på frågor på engelska.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer enkla budskap och instruktioner.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska. Du följer de flesta budskap och instruktioner.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner.
Du visar om du förstår helhet och/eller detaljer när någon pratar engelska.
Du kan använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda flera strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

En
Muntlig presentation, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättandet
När du berättar...
berättar du något från olika delar av texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du så att de som lyssnar förstår det mesta.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du med en ordning som gör det lätt att förstå.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta, utan att stanna upp berättar du med en tydlig ordning som gör det lätt att förstå.
Talet
När du talar...
talar du för det mesta högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt och med inlevelse genom att ibland ändra tonhöjd och tempo.
Blicken
När du tittar...
tittar du upp på dina klasskamrater ibland.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta och flyttar runt din blick på olika personer.
Kroppsspråket
När du redovisar...
har du kontroll över dina kroppsrörelser nästan hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden och använder ibland ditt kroppsspråk för att förklara/visa något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: