Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdämnet år 6

Skapad 2019-11-03 18:32 i Vessigebroskolan Falkenberg
Pedagogisk planering och bedömningsmatris av arbetsprocessen för skolår 6.
Grundskola 6 Slöjd
Målet är att väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen ska ge eleven en bra start och en god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligast förekommande material och verktyg inom ämnets ram. På ett ändamålsenligt sätt hantera redskap och verktyg för att öva upp motorik och säker hantering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen skall ge eleven en bra start och god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligaste materialen och verktygen inom ämnets ram. På ett ändamålsenligt sätt hantera redskap och verktyg för att öva upp motorik och säkerhet.
På ett enkelt sätt dokumentera sin arbetsprocess.

Bedömning - vad och hur

Eleven kommer att bli bedömd utifrån sin förmåga att med vägledning utifrån egna idéer utforma skisser och mallar till ett slöjdarbete.

Förmågan att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och verktyg.

Elevens förmåga att följa enkla instruktioner.

Elevens förmåga att själv välja lämpliga verktyg i skapandet.

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt bedömning under arbetsprocessen.

Eleven värderar och utvärderar sitt arbete muntligt eller skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen tränar eleven upp sin förmåga och tilltro till det egna skapandet genom att tillverka enklare slöjdföremål där en mängd olika redskap och material används. De får på så vis möjlighet att pröva många olika tekniker och verktyg. Utveckla det egna skapandet och förmedla detta med hjälp av enkla skisser och beskrivningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Bedömning av ämnet slöjd

Bedömningsaspekter

Planering
Förmåga att ta eget ansvar och initiativ till att färdigställa en planering.
Behöver i hög grad stöd i planeringsarbetet, gör planering tillsammans med lärare
Tar delvis initiativ till planeringsarbetet och färdigställer planering i hög grad med handledning
Tar initiativ till planeringsarbetet och färdigställer planering med viss handledning
Visar stort engagemang och färdigställer självständigt planering
Planering
Förmåga att visa sina idéer genom skisser, ritningar, mallar, mönster.
Planering för arbete saknas
Kan till viss del visa på planering för vidare arbete.
Visar på en god planering för vidare arbete.
Visar på en tydliga och väl genomtänkta planering.
Genomförande
Läsa och tyda arbetsunderlag samt instruktioner.
Behöver i hög grad stöd för att läsa, tyda och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Klarar till viss del av att läsa, förstå och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Klarar att läsa, tyda och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Klarar på ett utmärkt sätt att läsa, förstå och arbeta efter arbetsunderlag och instruktioner.
Genomförande
Hantering av verktyg, tekniker och metoder.
Behöver i hög grad stöd för att välja och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan ibland välja och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan oftast välja och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Väljer och tillämpa verktyg och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomförande
Kreativitet och genomförande.
Behöver i hög grad stöd för att lösa problem och driva arbetet.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver till viss del arbetet självständigt.
Löser ibland problem och driver arbetet självständigt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet.
Samarbetsförmåga
Arbetar bara på sitt eget arbete. Hjälper inte andra.
Samarbetar och hjälper andra i viss utsträckning.
Samarbetar och hjälper andra.
Stor samarbetsförmåga och hjälpsamhet.
Värdering av arbetet
Förmågan att värdera och utvärdera sitt arbete. Dra slutsatser för fortsatt lärande
Dokumenterar tillsammans med undervisande lärare.
Dokumenterar till viss del sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete på ett tydligt sätt.
Dokumenterar sitt arbete på ett tydligt sätt, samt drar slutsatser och ser samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: