👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-11-03 21:14 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver?
Grundskola 5 Biologi Kemi
Är du hungrig kurrar magen, och när man är trött gäspar man. Om man har sprungit så svettas man, och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Lyssna på din kropp: Är det mat eller sömn du behöver? Din kropp består av olika delar, till exempel hjärna, öron, lungor och skelett. Delarna kallas för organ. Som i en fabrik har alla delar i kroppen sin speciella uppgift. De arbetar för att få hela dig att fungera. Arbetet i kroppen är igång hela tiden, också just nu när du läser den här texten. Men vad är det som pågår därinne?

Innehåll

 Centralt innehåll

Vi kommer arbeta med:

 • Matspjälkningen
 • Andningen
 • Blod och hjärta
 • Kroppens reningsverk
 • Kroppens eget försvar
 • Våra muskler
 • Skelettet
 • Livets början - och slut

 

Det här ska du kunna

 • berätta om matens väg genom kroppen och de olika organens funktion.
 • veta hur och varför vi andas.
 • ge exempel på uppgifter som blodet har och hur blodet pumpas runt i kroppen.
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.
 • kunna samtala om och ge exempel på hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa

Arbetsformer

Vi kommer att :

- ha gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner   

- arbeta enskilt och gemensamt med faktatexter 

- skriva faktatexter och göra arbetsuppgifter

- se olika filmer 

-Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor att diskutera, skriva fakta och använda begreppen i biologi under lektionerna samt i ett förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Människokroppen

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna redogöra för matspjälkningkanalen organ och dess funktion.
Du behöver träna mer på matsjälkningskanalen och vilka organ som tillhör denna.
Du har grundläggande kunskaper om matspjälkningskanalen och vilka organ i kroppen som tillhör denna. Det visar du genom att ge exempel på och beskriva den med viss användning av biologiska begrepp.
Kunna redogöra för hur och varför vi andas
Du behöver få mer kunskap om syrets väg in i kroppen och varför kroppen behöver syret.
Du har grundläggande kunskaper om syrets väg in i kroppen och varför kroppen behöver syret. Det visar du genom att ge exempel på och beskriva den med viss användning av biologiska begrepp.
Kunna hjärtat och blodets funktion.
 • Bi  4-6
Du behöver träna mer på hjärtat och blodets funktioner.
Du har grundläggande kunskaper om hjärtat och blodets funktioner. Det visar du genom att beskriva detta med viss användning av biologiska begrepp.
Kunna beskriva kroppens reningsverk
Du behöver träna mer på funktionerna i kroppens reningsverk och organen som ingår.
Du har grundläggande kunskaper om kroppens reningsverk, dess funktion och organen som ingår. Det visar du med viss hjälp av biologiska begrepp.
kunna förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
Du behöver få mer kunskap om hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
Du har grundläggande kunskaper om hur muskler och skelettet fungerar tillsammans Det visar du med viss användning av biologiska begrepp.
Kunna diskutera och samtala
Du kan samtala om och ge några exempel på hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och ge flera exempel på hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Du kan ställa enkla frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Kunna redogöra för fotosyntesen och förbränning på ett grundläggande sätt
 • Bi  E 6