Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Français 3 - Unité 2

Skapad 2019-11-03 21:41 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
La cuisine française est bien connue dans le monde entier! Vous avez un plat favori? Vous aimez faire la cuisine? Seul ou ensemble? Dans cette unité on va en parler!

Innehåll

Den franska matlagningskonsten är känd i hela världen. Har ni en favoriträtt? Tycker ni om att laga mat? Ensam eller tillsammans? I detta arbetsområde ska vi tala om detta. 

Som vanligt hittar du en veckoplanering i Teams, Filer, Unité 2.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Produktion och interaktion

Instruktioner och beskrivningar i sammanhängande tal. Diskussioner och samtal i olika situationer.

Reception

 

Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande

Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer

Examination

I slutet av detta kapitel är målet att du tillsammans med andra presenterar ett matprogram.

Du gör ett hörförståelseprov

Matriser

ModFra
Français 3 - Unité 2

Godkänd förmåga
God förmåga
Utvecklad förmåga
Höra
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo.
Redovisa
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskapet och instruktioner i innehållet.
Tala - Presentera
I muntlig framställning formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig framställning formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig framställning formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: