Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering stora lekgruppen november

Skapad 2019-11-04 08:21 i Flogsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi jobbar med barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

Innehåll

November

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet."

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler." (Lpfö 2018, s.13)

Tillfälle 1, onsdag den 6/11-2019

Vuxna ska lyssna på barn

Vi lyssnar på en sång gjord av den pedagogiska musikgruppen Gåspennan. Sången heter "Lyssna på mig". Vi reflekterar med varandra efteråt. Varför är det viktigt att vi lyssnar på varandra? När tycker du det är viktigt att vuxna lyssnar på dig?

Vi gör två stycken övningar utifrån temat:

1. Alla barn står på ett led med ansiktet framåt. Barnet längst bak får i uppdrag av en vuxen att utföra en viss rörelse. Rörelsen visas för personen som står framför i ledet. Detta pågår tills alla har mottagit rörelsen. Därefter jämför vi den ursprungliga rörelsen med den sista. Blev det samma rörelse?

Vi gör en saga tillsammans. Ett barn i taget får komma på en mening till sagan. En vuxen dokumenterar barnens saga. 

Tillfälle 2, onsdag den 13/11-2019

Barn ska skyddas

Vi lyssnar och tittar på musikvideon till Stopp min kropp! Vi pratar utifrån budskapet i sången. Vad betyder ett nej eller ett stopp? Hur kan man visa ett nej? Hur känns det när någon inte lyssnar på dig när du säger nej?

Känslodans. Barnen får dansa utifrån musik som skapar olika stämningar och gestalta olika känslor som exempelvis arg, glad, ledsen. Barnen får dansa med sjalar.  

Tillfälle 3, onsdag den 20/11-2019

Alla barn är lika mycket värda

Vi tittar på musikvideon Tellus av Nicke och Nilla.

Vi skapar en kompissol och reflekterar tillsammans om hur man är en bra kompis. 

Vi avslutar med leken: Alla får vara med.

Tillfälle 4, onsdag den 27/11-2019

Barn ska få hjälp när de behöver

Vi läser berättelserna Adam i skolan och Anna i kören som går att finna på hemsidan barnrätt.se. Vi stannar upp mitt i berättelserna och diskuterar vad de vuxna kan göra för att det ska bli bra för barnen. Vi fortsätter att läsa berättelserna efter diskussionerna.

Vi frågar barnen: ”När behöver du hjälp?” ”Vilken hjälp behöver du?” ”Får du hjälp när du behöver?””Hur kan man göra om man behöver hjälp?” 

Barnen får rita saker som de behöver hjälp med för att må bra.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: