Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens projektplanering 2

Skapad 2019-11-04 10:47 i 181361 Förskolan Solrosen Stockholm Farsta
Förskola
Vad händer när vi utforskar den runda formen? Genom att barnen visat stort intresse för former, och då särskilt för den runda formen har detta lett till att vi har påbörjat att utforska matematiska begrepp. Just nu undersöker vi olika egenskaper och funktioner den runda formen har med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Projektfråga:

Barnens utforskande av den runda formen.Projektbeskrivning:

VAD:

Barnen får undersöka matematiken i den miljön de är i, både inne och utemiljö. Med fokus på det som intresserar dem, vilket är former och mönster just nu. Genom att använda olika estetiska uttrycksformer så som; måla, lera och dans m.m. kan de uttrycka och kommunicera på olika sätt samt att förstå formernas egenskaper och funktioner för vidare undersökande arbete i projektet.

SYFTE:

Barnen har visat intresse för bollar, pussel, bygg och konstruktion med olika former. Samt tycker de mycket om att köra runt olika fordon och undersöka hur snabbt små eller stora fordon kan åka/rulla.

Ett annat omtyckt område är skogen som vi har besökt en gång i veckan, där de har fascinerats mycket av sniglar. Vi har samtalat om hur sniglarna ser ut, lever, äter och bor. Deras skal "hus" är runt.

Många av barnen i gruppen har börjat teckna runda former, huvudfotingar när de ritar som sedan blir mamma, lillebror eller farfar de ritat av. 

HUR GÅR VI VIDARE:

Arbeta i smågrupper och i helgrupp med utforskande av den runda formen.

-Vi har utforskat den runda formen genom att ha olika aktiviteter/undervisningstillfällen. Dessa ska vi upprepa för att barnen tyckte det var roligt samt för att se hur aktiviteterna eventuellt kan utvecklas till nya upptäckter. 

 • -Använda oss av böcker där den runda formen och matematiken är i fokus.
 •  
 • -Använda oss av digitala verktyg exempelvis projektor så att vi kan samtala och reflektera tillsammans om det vi har gjort.
 •  
 • -Genom att projicera bilder med hjälp av projektor utav former och mönster kan barnen leka "i" matematiken, samt projicera deras egna bilder stort på väggen.
 •  
 • -Använda matematik och former i dans och rörelse.
 •  
 • -Fortsätta gå till skogen på onsdagar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: