Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-11-04 10:57 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Du kommer att få studera och lära dig om rättssystemet i Sverige. Detta kommer vi ta upp: -Skillnad mellan normer och lagar samt hur normer och lagar påverkar varandra och att lagar förändras. -Skillnaden mellan Civilrätt, Straffrätt och Offentlig rätt -Begreppen rättssäkerhet och rättssystem -Från gripande via rättegång till dom. Vem som gör vad och hur det går till. -Vad Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstol är och vad som skiljer dem åt. -Varför straff finns samt om olika brott och påföljder (straff). -Hur brott kan förebyggas och brottsoffer stöttas. -Om dold och organiserad brottslighet Sedan kommer ni gruppvis att spela upp en rättegång för övriga klassen och terminen avslutas med att vi diskuterar kring att våga vittna.

Innehåll

Utvärdering

Sista lektionen vecka 48. Muntligt förhör eller skriftligt digitalt prov.

 

Spela upp rättegångar och diskutera kring våga vittna.

 

Sidor i boken

109 Lagar och normer

110-111 Det står i lagen - civilrätt, straffrätt och offentlig rätt. 

112 Lagar ändras

113 Normer och lagstiftning påverkar varandra

SAMMANFATTNING 114-115

 

117 Rättssäkerhet

131 Rättssystemet

132-133 Rättegången hålls i en domstol

134-135 Vägen fram till rättegång

136-137 Vad händer under en rättegång

SAMMANFATTNING 138-139

 

141-145 Straff eller påföljd

146-149 Förebygga brott och stötta brottsoffer

154-155 Dold och organiserad brottslighet

SAMMANFATTNING 160-161

 

CENTRALT INNEHÅLL .

  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

KUNSKAPSKRAV 

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. 

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. 

Uppgifter

  • SO - lag och rätt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: