Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2 - Individuell uppgift

Skapad 2019-11-04 12:33 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Under perioden kommer vi att planera och genomföra självvalda aktiviteter som utvecklar kroppslig förmåga och hälsa.

Innehåll

 

INDIVIDUELL FÖRDJUPNINGSUPPGIFT - IDROTT OCH HÄLSA 2

 

 

Syfte/mål: Du skall enligt kursens mål utveckla följande:

 

  1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  2. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

 

 Centralt innehåll:

 

  • Motion-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar allsidig kroppslig förmåga och hälsa.
  • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

 

 Kunskapskrav: Du kan med goda rörelsekvaliteter genomföra ett antal självvalda aktiviteter som utvecklar din kroppsliga förmåga. I samband med det kan du översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för din kroppsliga förmåga och hälsa.

 

 Du kan bedöma dina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med viss säkerhet/med säkerhet välja, planera och genomföra aktiviteter som utvecklar dessa förmågor, ta ett aktivt ansvar för att genomföra aktiviteterna samt med enkla/nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori.

 

 Uppgift: Du skall välja ett antal aktiviteter som du fördjupar dig i och som utvecklar din kroppsliga förmåga och hälsa. Du skall planera och genomföra aktiviteterna samt kunna beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för din kroppsliga förmåga och hälsa. Efter genomförd period skall du utvärdera resultatet av aktiviteterna.

 

 Redovisning:  Uppgiften ska genomföras praktiskt och dokumenteras skriftligt med text och bilder. Beskriv vad du planerar att göra, när och hur det skall genomföras samt vilka förmågor du vill utveckla och avsluta med att utvärdera perioden.

 

Tidsram:  Under vecka 46-50 genomföra 5 pass med självvalda aktiviteter. 

 

Utvärdering: Under vecka 51 utvärderar vi aktiviteterna individuellt och i grupp.

1. Beskriv vilka utvecklingsbehov du har valt att arbeta med i uppgiften
2. Vilken eller vilka aktiviteter har du valt att genomföra som utvecklar dina behov?
3. Upplever du några förändringar av din kroppsliga förmåga och hälsa, fysiologiskt och psykologiskt?
4. Beskriv vilka för- och nackdelar dina självvalda aktiviteterna har i relation till exempelvis: Tillgänglighet, kostnader, skador och säkerhet samt hur väl aktiviteterna passar för olika målgrupper.

 

 

Uppgifter

  • Utvärdering - Individuell uppgift i Idrott och hälsa 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: