Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tova ett fantasi djur i ull

Skapad 2019-11-04 12:39 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi skapar fantasidjur av får ull och lär oss att tova med inspiration utifrån saga och sägen.

Innehåll

Vi utgår ifrån en sägen om Glosor, en sorts hiskeliga väsen i skogen i form av en gris eller vildsvin som rörde sig runt i skogen runt juletid. Vi låter oss inspireras av sägnen och skapar fantasidjur genom att tova med fårull, ståltråd, knappar och pärlor. Vi lär oss om ullens materialegenskaper barnen får också pröva att karda rå ull direkt från fåret. Vi tränar på att följa en arbetsbeskrivning genom film instruktioner. Arbetet avslutas med en utvärdering och reflektion över den egna arbetsprocessen och resultatet.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Formgivning och följa instruktioner
Du når ej kunskapskravet och behöver vara mer noggrann och träna mer på att följa instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker, redskap och maskiner
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att använda verktyg, redskap och maskiner.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Undersökande arbetssätt, ansvar och självständighet
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att på egen hand välja arbetssätt samt motivera dina val.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Idéutveckling
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att utveckla egna idéer med hjälp av material.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Ansvar för eget skapande
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att ta eget ansvar för ditt arbete så att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att förklara hur du skapat ditt föremål och hur arbetet påverkat resultatet.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du skapat.
Estetiskt och kulturellt språk
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att tolka ett föremåls symbolspråk och hur färg, form och material påverkat föremålets design.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: